absurdní čeština

Překlad absurdní rusky

Jak se rusky řekne absurdní?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Příklady absurdní rusky v příkladech

Jak přeložit absurdní do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Absurdní.
Это абсурд.
Vaše experimenty jsou absurdní.
Твои эксперименты абсурдны.
Zase ta vaše absurdní teorie.
Это все твоя абсурдная теория.
Kdo jen mohl udělat tuto absurdní rytinu?
Кто мог сделать эту абсурдную надпись тут?
Ale to je absurdní.
Но это же смешно.
Nebuď absurdní.
Не говори глупостей!
Nebuďte absurdní.
Не будьте нелепым.
To je absurdní!
Ерунда какая-то.
To je absurdní.
Нелепо!
To je absurdní.
Вот они, оба. - Это ложь!
Je absurdní, jak se chopíš každé šance odvést pozornost ode mne.
Уж не знаешь, как привлечь интерес.
Lola ti vyprávěla nějaké absurdní historky.
Это выдумки Лолы?
To bylo absurdní, chtít se zabít jen kvůli penězům. - Osm tisíc dolarů.
Глупо пытаться покончить с собой из-за денег, жалких 8.000 долларов.
To je absurdní.
Это абсурдно.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Koneckonců se už středověcí alchymisté zabývali tím, co dnes pokládáme za absurdní hledání cest, jak proměnit neušlechtilé kovy ve zlato.
В конце концов, средневековые алхимики занимались поиском способов превращения простых металлов в золото, что сегодня считается полным абсурдом.
Absurdní je zde myšlenka, že všechna zahraniční pomoc by měla být převedena do rezerv.
Абсурдом здесь является идея, заключающаяся в том, что вся иностранная помощь должна включаться в резервы.
Představa, že by Liou mohl být schopen podkopat nesmírnou moc Komunistické strany Číny, je křiklavě absurdní.
Тот факт, что Лю мог быть способен свергнуть безмерную власть коммунистической партии Китая, очевидно абсурден.
Tvrzení, že vlastnictví zbraní zajišťuje svobodu, je obzvláště absurdní i vzhledem k faktu, že většina nejlépe fungujících demokracií světa dávno soukromé vlastnictví zbraní omezila.
Утверждение, что владение оружием обеспечивает свободу, выглядит особенно абсурдно, учитывая, что большинство демократий в мире уже давно ведут борьбу с частным владением огнестрельным оружием.
Bylo by absurdní prosazovat pravomoc Rady bezpečnosti prostředky, jež nezískaly její souhlas.
Было бы странным стараться усилить влияние и авторитет Совета Безопасности средствами, не получившими его одобрения.
Korupce, nakupování hlasů, absurdní touha fotbalových bafuňářů po mezinárodní prestiži, nadmuté hrudi ověšené medailemi a vyznamenáními - to vše je běžnou součástí hry.
Коррупция, подкуп голосов, абсурдная жажда международного престижа у футбольных боссов, выпячивание мундиров в медалях и орденах - всё это в порядке вещей.
Nemám tedy žádné pochopení pro absurdní popírání holocaustu Davida Irvinga - o němž teď tvrdí, že bylo omylem.
Так что я не испытываю никакой симпатии к абсурдному отрицанию Холокоста Дэвидом Ирвингом, что, как он признает сегодня, было ошибкой.
Názor, že Řecko stále nedosáhlo dostatečné fiskální konsolidace, je nejen falešný, ale i křiklavě absurdní.
Мнение, что Греция не достигла достаточной финансовой консолидации, не просто ложное; оно явно абсурдное.
Takový diplomatický projekt zdaleka není absurdní.
Этот дипломатический проект далеко не абсурден.
Otázka se ve světle fotografií amerických vojáků mučících a ponižujících irácké vězně zdá absurdní.
Если взглянуть на фотографии, на которых американские солдаты пытают и унижают иракских пленных, этот вопрос покажется абсурдным.
Přesto je absurdní srovnávat sílu obou fenoménů nebo naznačovat, že ve střetu s řezníky z Mosulu a Palmýry čelí demokracie strategické výzvě, která je analogická s nacistickým wehrmachtem.
Тем не менее, абсурдно сравнивать мощь этих двух явлений или предполагать, что в противостоянии с мясниками из Мосула и Пальмиры демократические страны столкнулись со стратегическим вызовом аналогичным нацистскому вермахту.
Bylo by absurdní postavit vedle sebe jako sobě rovné prezidenta USA Baracka Obamu a předsedu Evropské komise Josého Manuela Barrosa.
Было бы абсурдно сравнивать президента США Барака Обаму и президента Комиссии ЕС Жозе Мануэля Баррозу как равных.
Dnes je idea politického společenství v jakékoli formě, idea demos dávající všem svým občanům rovnou příležitost, vyloženě absurdní.
Теперь идея политического сообщества в любой форме, т.е. демоса, предлагающего всем своим гражданам свободу, явно смешна.
Schopnost celého systému pohotově reagovat závisí na tom, že ekonomičtí činitelé mají dokonalé informace o budoucnosti, což je zjevně absurdní.
Такая общесистемная ответная реакция зависит от субъектов рынка, имеющих полную информацию о будущем, что явно является абсурдным.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...