1. STUPEŇ absurdní 2. STUPEŇ absurdnější 3. STUPEŇ nejabsurdnější

absurdní čeština

Význam absurdní význam

Co znamená absurdní?

absurdní

jasně nepravdivý nebo nerozumný, a proto k smíchu  To, co říkáš, je absurdní.

Synonyma absurdní synonyma

Která slova mají podobný význam jako absurdní?

absurdní čeština » čeština

nesmyslný směšný hloupý nevhodný

Skloňování absurdní skloňování

Jak se skloňuje absurdní?

absurdní · přídavné jméno

+
++

Příklady absurdní příklady

Jak se používá absurdní?

Jednoduché věty

Pokoušet se ho přesvědčit je absurdní.
Odmítl přijmout takovou absurdní nabídku.
Cožpak nechápeš, jak je to absurdní?

Citáty z filmových titulků

Nebuďte absurdní, Smithe.
Ale to je absurdní.
Je to absurdní, hraběnko, ale je to tak.
Vaše ctihodnosti, tohle je absurdní.
To je absurdní, Charlesi.
Nebuďte absurdní. Kdo jde vždycky za kým?
Jistěže to je paní Randomová. To je absurdní.
To je absurdní. Šli jsme spolu do jídelního vozu.
Ne, to tedy ne. Vždyť je to absurdní.
To je absurdní, Tony.
Ctihodnosti, to je absurdní.
To je absurdní.
A ty ho odvezeš ke kováři Timovi a necháš mu sundat ze zápěstí ten absurdní vynález.
Absurdní chyba.
Ne, před 600 lety, myšlenka civilizovaného Západu by se zdála absurdní.
Každý druh mimozemšťana, který se podobá lidem, je absurdní - dvě oči, nos a ústa.
Absurdní.
Vaše experimenty jsou absurdní.
Zase ta vaše absurdní teorie.
Možná je to absurdní, když se známe tak krátkou dobu, ale myslím to vážně.
Kdo jen mohl udělat tuto absurdní rytinu?
Není to tak absurdní.
Ale nezdá se vám to trochu absurdní?
Ale to je absurdní. Byl to můj autobus.
Hrabě Vronský, to je absurdní.
Nebuď absurdní.
Nebuďte absurdní.
To je absurdní!
Je absurdní, jak se chopíš každé šance odvést pozornost ode mne.
Lola ti vyprávěla nějaké absurdní historky.
To bylo absurdní, chtít se zabít jen kvůli penězům. - Osm tisíc dolarů.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Koneckonců se už středověcí alchymisté zabývali tím, co dnes pokládáme za absurdní hledání cest, jak proměnit neušlechtilé kovy ve zlato.
Absurdní je zde myšlenka, že všechna zahraniční pomoc by měla být převedena do rezerv.
Představa války mezi členskými zeměmi je díky členství v NATO a EU absurdní; útok na sebemensí členský stát NATO by navíc vyvolal odezvu vsech ostatních členských zemí.
Korupce, nakupování hlasů, absurdní touha fotbalových bafuňářů po mezinárodní prestiži, nadmuté hrudi ověšené medailemi a vyznamenáními - to vše je běžnou součástí hry.
Nemám tedy žádné pochopení pro absurdní popírání holocaustu Davida Irvinga - o němž teď tvrdí, že bylo omylem.
To je absurdní; každý dějepisec ví, že žádná konečná historická pravda neexistuje.
Názor, že Řecko stále nedosáhlo dostatečné fiskální konsolidace, je nejen falešný, ale i křiklavě absurdní.
Takový diplomatický projekt zdaleka není absurdní.
Ta myšlenka je absurdní.
Otázka se ve světle fotografií amerických vojáků mučících a ponižujících irácké vězně zdá absurdní.
Ať už člověk pokládal nizozemský sociální stát za humánní a velkorysý, nebo za přebujelý a absurdní, jeho velikost si vybrala krutou daň na ekonomice.
Přesto je absurdní srovnávat sílu obou fenoménů nebo naznačovat, že ve střetu s řezníky z Mosulu a Palmýry čelí demokracie strategické výzvě, která je analogická s nacistickým wehrmachtem.
Dnes je idea politického společenství v jakékoli formě, idea demos dávající všem svým občanům rovnou příležitost, vyloženě absurdní.
Takovéto absurdní situace ovšem často směřují k explozi, jak se také stalo, když Hizballáh z izraelského území unesl dva izraelské vojáky.
Avšak jakýkoli pokus o prodloužení Kučmovy vlády vytvoří takový politický zmatek, že nadále už nebude absurdní si myslet, že by Ukrajina mohla jít ve stopách Běloruska a Balkánu počátku 90. let a směřovat k naprosté diktatuře a chaosu.
Představa, že by Liou mohl být schopen podkopat nesmírnou moc Komunistické strany Číny, je křiklavě absurdní.
Tvrzení, že vlastnictví zbraní zajišťuje svobodu, je obzvláště absurdní i vzhledem k faktu, že většina nejlépe fungujících demokracií světa dávno soukromé vlastnictví zbraní omezila.
Bylo by absurdní prosazovat pravomoc Rady bezpečnosti prostředky, jež nezískaly její souhlas.
Evropští producenti vyvíjejí snahu, kterou nelze označit jinak než jako absurdní, přesvědčit zákazníky, že prvně jmenovaná metoda je pro spotřebitele horší.
A pokud naši vizi rozšíříme ještě více, není tak absurdní doufat, že kdyby chudí lidé světa získali přístup k internetu, navázali by vztahy se zámožnějšími lidmi, což by vedlo ke zvýšení objemu pomoci.
Bylo by absurdní postavit vedle sebe jako sobě rovné prezidenta USA Baracka Obamu a předsedu Evropské komise Josého Manuela Barrosa.
Schopnost celého systému pohotově reagovat závisí na tom, že ekonomičtí činitelé mají dokonalé informace o budoucnosti, což je zjevně absurdní.

Možná hledáte...