absurdně čeština

Synonyma absurdně synonyma

Která slova mají podobný význam jako absurdně?

absurdně čeština » čeština

směšně groteskně

Příklady absurdně příklady

Jak se používá absurdně?

Citáty z filmových titulků

Tohle je to, čemu se absurdně říká můj byt.
Vím, že to zní absurdně.
Mluvíš absurdně.
Chováš se absurdně.
Možná to vypadá absurdně, ale v daný čas si všichni musejí kleknout a prosit.
Já nevím. ale potom se odehrály hrozné věci. vím, že to zní absurdně, ale.
Třebaže to může znít absurdně, ale tady bych chtěl jednou zemřít.
Zní to absurdně?
Proč byste jinak tak absurdně riskovala jenom abyste ho zachránila.
Vypadáš absurdně.
Zní to absurdně.
To, co vám teď řeknu, zní neuvěřitelně, až absurdně.
A program míchání DNA lidí a Minbarů zní absurdně, fantasticky ale jednou už to Delenn dokázala.
Vím, že to zní absurdně, ale existuje, taky něco podobného dělá!
S rozpočtem, který byl i na tu dobu až absurdně směšný, produkoval a režíroval Soukromý život Jindřicha Vlll. s Charlesem Laughtonem.
Vím, zní to absurdně a omlouvám se za to ale mám problémy, určité problémy.
Může ti to zní absurdně.
Je to absurdně drahé.
Ctihodný soude. Než jsme viděli kazetu Caldera, mé svědectví znělo absurdně.
Ale chci vás varovat. Nejdřív to bude vypadat absurdně.
Muž mého věku, když projeví city, riskuje, že bude vypadat absurdně.
Na mě tohle gesto působí neskutečně absurdně. Vyberete si prst a někomu ho ukážete.
Na první pohled to může vypadat zcela absurdně postavit ho před soud.
To je až absurdně konkrétní.
Vzpomínáte, jak absurdně vyváděli?
Vatikán je absurdně nabubřelý.
Je to absurdně záludná otázka.
Musíte být připraveni podstoupit riziko..může to vypadat absurdně.
Vím, že to zní absurdně, Claire.
Vím, že to zní absurdně, ale tak to je.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Představa, že jedna země zahájí jaderný útok proti druhé, dnes působí téměř absurdně.
Zampnbsp;hlediska kupní síly (jakéhosi hrubého měřítka, kolik fyzického zboží si lze koupit za různé měny) bylo euro absurdně nadhodnoceno, neboť stálo 1,60 dolaru, zatímco jen byl absurdně podhodnocen, když se jeden dolar dal koupit za 120 jenů.
Je hlučný, hrubý, o většině věcí nemá zdání a jeho vyfoukaný blonďatý příčesek vypadá absurdně.
Dlouhodobé nominální i reálné sazby státní pokladny jsou tak absurdně nízké, že si protírám oči, kdykoli je vidím.
Přesto by mnozí z těchto fanoušků téměř jistě tvrdili, že ředitelé společností z indexu Fortune 500, jejichž střední příjem činí kolem 10 milionů, jsou absurdně přeplacení.
Na první pohled to působí absurdně: proč by někdo chtěl půjčovat peníze za negativní nominální výnos, když by si peníze prostě mohl nechat a alespoň v nominálních hodnotách netratit?
To proto, že za svobodu pohybu bez pasové kontroly, kterou schengenské dohody přinesly většině zemí Evropské unie, platí zbytek Evropy cenu v podobě absurdně komplikovaného vstupního řízení do zemí EU.
Před sto lety se dekolonizace nejevila o nic méně absurdně.
Zůstalo na jednotlivých občanech, často prostřednictvím absurdně odvážných veřejných postojů, aby základní premisy tohoto dokumentu dostaly reálnou podobu.
Na dotaz, proč tento komplex nezařadili do výčtu svých jaderných programů, odpověděli severokorejští činitelé bodře - a absurdně -, že zařízení vyrostlo na zelené louce teprve po kolapsu jaderných vyjednávání v roce 2008.
Toho je částečně možno docílit výrazným omezením všech státních dávek a posunutím věku odchodu do důchodu ze současné, absurdně nízké úrovně.

Možná hledáte...