plán | plný | pyl | Lyon

plyn čeština

Překlad plyn rusky

Jak se rusky řekne plyn?

plyn čeština » ruština

газ
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady plyn rusky v příkladech

Jak přeložit plyn do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Náhradní plyn do hořáku. Vzpomínám si, že jsem ho dala sem. Oh?
Баллон с газом для печки. запчасти были здесь.
Sestra Craneová potřebuje další plyn a pár rukou u paní Antoineové.
Сестре Крейн нужен баллон газа и дополнительная помощь для миссис Антуан.
To byl plyn!
Это педаль газа!
Než budeme potřebovat plyn my dvě!
Пока нам самим не понадобился газ и кислород!
A co je nejhorší, pořád jim dochází plyn a oni zůstávají ztuhnutí v těch nejnepříjemnějších pozicích.
Что хуже, так это когда у них кончается газ, и они застревают в самых странных позах.
Dobrá, vstřeIte tam sIzný plyn.
Пустите слезоточивый газ.
Zrovna jsme objevili ten nejúžasnější, nejtoxičtější plyn.
Мы только что изобрели совершенно удивительный, изумительный ядовитый газ.
Zapalovala jste plyn?
Элизабет. Вы включили газ?
Zapalovala jste teď dole plyn?
Это вы включили газ внизу?
Ale plyn se přivádí trubkami, madam.
А газ ведь идет по трубам.
Právě pohasl plyn.
Газ стал меньше.
Ruční plyn je napůl přidanej.
Ручной тормоз машины вытянут до середины.
V ložnici madam jsme zavřeli plyn. Proč?
Мы закрываем газ в комнате мадам.
Viděl jsem, že přichází k sobě, tak jsem ji nechal a šel vypnout plyn, ale nebyl tam klíč.
Я увидел, что она приходит в себя и оставил её, чтобы выключить газ, но ключа не было.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Naše energetická bezpečnost je stále více spojená s těžbou ložisek nekonvenčních fosilních paliv, jako je břidlicový plyn, a to zejména ve Spojených státech.
Наша энергетическая безопасность все чаще связана с эксплуатацией нетрадиционных ископаемых видов топлива, таких как депозиты сланцевого газа, особенно в Соединенных Штатах.
Dny impéria jsou sečteny bez ohledu na to, jak velké bohatství přináší do Ruska ropa a plyn.
Время империи прошло, и это не смотря на богатство, которое приносят России нефть и газ.
I kdyby světu v nadcházejících letech došla ropa a plyn, bude stále dostatek uhlí, které lze s poměrně nízkými náklady přeměňovat na kapalná paliva do automobilů i pro další využití.
Даже если в ближайшие годы в мире иссякнут запасы нефти и газа, уголь имеется в изобилии, а твердый уголь можно относительно дешево преобразовать в жидкое топливо для автомобилей и других целей.
Ministerstvo energetiky, které rozhoduje o tom, kdo může získávat plyn za pětinu nákladů a kdo nikoliv, se očividně ocitá pod neodolatelným tlakem prokazovat přízeň tomu, kdo nabídne největší úplatky nebo provize.
Минэнерго, который решает, кто может и кто не может получать газ по одной пятой от его полной стоимости, явно является объектом непреодолимого давления с целью вынудить его распространять свою милость на тех, кто предлагает самые большие взятки и откаты.
EU sestavuje energetickou a ekologickou strategii, která si klade za cíl ukončit sebezničující konkurenční boj o ropu a plyn v Evropě a současně postavit Evropu do čela celosvětového úsilí o zastavení klimatických změn.
ЕС объединяет энергетическую и экологическую политику с целью положить конец самоуничтожительной конкуренции в Европе за нефть и газ и превратить Европу в мирового лидера в борьбе с изменением климата.
Víc než polovinu ruských exportů tvoří ropa a plyn a zbytek jsou především chemikálie a zemědělské produkty.
Больше половины российского экспорта составляют нефть и газ, а остальную часть - главным образом химическая и сельскохозяйственная продукция.
Zároveň ale platí, že čistě bilaterální jednání mezi jednotlivými členy EU a státy produkujícími ropu a zemní plyn oslabují vyjednávací sílu členských států a dále podkopávají geopolitickou váhu Evropy ve světových záležitostech.
В то же время, однако, исключительно двусторонние переговоры между отдельными членами ЕС и странами-производителями нефти и газа ослабляют позицию государств-членов во время переговоров, а также подрывают геополитический вес Европы в мировых делах.
Evropané a Asiaté platí už dnes za zemní plyn 4-6násobek částky, kterou platí Američané.
В настоящее время европейцы и азиаты платят за свой природный газ в 4-6 раз больше, чем американцы.
V kostce řečeno: pokud Rusko omezí z politických důvodů tok plynu na Ukrajinu, ale zbytek Evropy bude mít plyn z jiných zdrojů, mohou Evropané jednoduše prodat Ukrajině svůj plyn a exportovat ho přes Baltské moře.
Иначе говоря, если Россия ограничивает поставки газа в Украину по политическим причинам, то остальная Европа, которая получает газ из других источников, может просто перепродавать газ в Украину и экспортировать его через Балтийское море.
V kostce řečeno: pokud Rusko omezí z politických důvodů tok plynu na Ukrajinu, ale zbytek Evropy bude mít plyn z jiných zdrojů, mohou Evropané jednoduše prodat Ukrajině svůj plyn a exportovat ho přes Baltské moře.
Иначе говоря, если Россия ограничивает поставки газа в Украину по политическим причинам, то остальная Европа, которая получает газ из других источников, может просто перепродавать газ в Украину и экспортировать его через Балтийское море.
Jeho nejnovější gambit není ničím jiným než snahou prodat ukrajinské tranzitní produktovody ruskému Gazpromu výměnou za levnější plyn.
Действительно, его последний гамбит заключался в том, чтобы продать украинские транзитные трубопроводы Газпрому России в обмен на сниженную цену на газ.
Rusko si doslova kupuje návrat do postavení prvořadého hráče v mezinárodní soustavě, hráče, který si znovu získává moc a vliv tím, že zaměnil jaderné zbraně za ropu a plyn a strach nahradil chamtivostí.
Россия буквально покупает свой путь назад в международную систему как игрок с неоспоримым превосходством, который восстанавливает власть и влияние, заменяя ядерное оружие нефтью и газом и замещая страх жадностью.
Tvrdší ekonomické sankce nedonutí Írán k tomu, aby se podrobil; místo toho postihnou jen obchodní partnery této země bohaté na ropu a zemní plyn.
Более жесткие экономические санкции не заставят Иран выполнить требования Совета Безопасности. Наоборот, санкции только ударят по торговым партнерам этой богатой нефтью и газом страны.
Stěží dýchatelný vzduch v Dillí se stal snesitelným po rozsáhlém přechodu na stlačený zemní plyn ve veřejné dopravě, vyřazení starých vozidel a zavedení přísnějších emisních norem u vozidel nových.
Едва пригодный для дыхания воздух Дели стал довольно сносным благодаря переходу общественного транспорта на сжатый природный газ, изъятию из обращения старых автомобилей и более строгим нормам выбросов в новых.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...