čeština | angličtina | němčina | ruština

vyústění čeština

Překlad vyústění rusky

Jak se rusky řekne vyústění?

vyústění čeština » ruština

устье горловина

Příklady vyústění rusky v příkladech

Jak přeložit vyústění do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Nebylo by to logické vyústění příběhu?
Вполне логичный конец всей этой истории, так?
Myslím. - Pššt!. že ve zpracovatelské oblasti je vyústění ventilace.
Я думаю. в зоне переработки есть воздухозаборник.
Kopou několik tunelů, takže vyústění bude víc.
Выкопают несколько туннелей, и будет больше одного выхода.
Čím déle nám to trvá tím dříve může nepřítel zjistit vyústění tunelů.
Чем больше у нас будет времени, тем быстрее враг найдет выход из туннеля.
Podle topografických map je další vyústění před námi.
По топографическим картам, Есть пещера не далеко отсюда.
Jaké kouzelné a vítané vyústění.
Какой прелестный, приятный итог.
Umím si představit, že orgány budou chtít zabránit takovému vyústění taktiky rozhodnou silou.
Я могу себе представить, что власти должны ответить такому обострению забастовки решающей силой.
Klasický vyústění.
Классическая финалочка!
A pokud ti cokoliv prozradím, - mohlo by to změnit všechna vyústění.
И если я тебе что-нибудь скажу, это может изменить всё.
A ta sebevražda na konci, není vyobrazena jako ultimátní vyústění pravé lásky.
И это самоубийство в конце не изображается как крайнее проявление истинной любви.
Nedá se popřít, že během své dlouhé kariéry můj otec uzavíral dohody, kde něčí smrt byla pravděpodobné vyústění.
Несомненно, за время своей долгой и полной приключений карьеры мой отец способствовал сделкам, в которых где-то для кого-то вероятным был летальный исход.
Nejlepší možné vyústění.
Это наиболее приемлемое решение.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Napjatý zápas mezi dvěma demokraty, Barackem Obamou a Hillary Clintonovou, teprve čeká na vyústění.
Напряженное соперничество между двумя демократами, Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, все еще предстоит разрешить.
Znatelnou roli nehraje ani náboženství. Přestože se římští katolíci dříve nezávislosti obávali coby stavu náchylného k vyústění v protestantskou hegemonii, dnes katolíci a protestanti podporují skotské instituce zhruba rovným dílem.
Религия также не играет здесь заметной роли: хотя католики и опасались независимости, т.к., по их мнению, она могла привести к гегемонии протестантов, сегодня католики и протестанты примерно с одинаковой силой поддерживают шотландские институты.
Vyústění krize je vždy těžké předvídat.
Окончание любого кризиса трудно предсказать.
Vyhnout se tomuto vyústění ovšem nebude snadné, neboť to bude vyžadovat, aby genetické zdokonalování buď nebylo dostupné nikomu, nebo aby bylo dostupné všem.
Но избежать таких последствий будет нелегко, поскольку это потребует, чтобы доступ к генетическому улучшению был либо закрыт для всех, либо же открыт для всех.

Možná hledáte...