m | a | um | sm

Am spanělština

Am

Překlad Am překlad

Jak z spanělštiny přeložit Am?

Am spanělština » čeština

Am

AM spanělština » čeština

ráno dopoledne počátek jitro AM
Doporučujeme...Nová učebnice současné španělštinyKoupit booktook.cz »

Am čeština

Překlad Am spanělsky

Jak se spanělsky řekne Am?

Am čeština » spanělština

americio Am

AM čeština » spanělština

AM

Příklady Am spanělsky v příkladech

Jak přeložit Am do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Dobře.. Am.
Um. bien.
Am. Ano.
Um. sí.
Konečná stanice, Jang-am. Prosím, opusťte vůz.
Están llegando a la última estación, Jang-am, por favor salga del tren a la estación.
Toto je konečná stanice, Jang-am.
Esta es la última estación, Jang-am.
Konečná stanice, Jang-am.
Esta es la última estación, Jang-am.
I am merely trying to establish. your exact feelings on the question of insubordination.
Simplemente estoy tratando de establecer qué piensa exactamente del tema de la insubordinación.
You have asked me to state that I am unfit to remain in the army. because I have incurred the hostility of my superior officers.
Ha insinuado que no estoy capacitado para permanecer en el Ejército porque he provocado la hostilidad de mis oficiales superiores.
Přiletí s Pan Am.
Vuela por Pan Am.
Váš Pan Am 323 právě přistává na Kingstonu, Jamajca.
PanAm323 acaba de aterrizar en Kingston, Jamaica.
Televize AM-FM.
La televisión con AM-FM.
Do hotelu Am Zoo.
Al hotel Am Zoo.
Let Pan-Am odletěl v poledne.
El vuelo de la Pan-Am ha salido.
I am glad to see you.
Me alegro de verlo.
Já opravdu nevím. 2-3am.
Supongo. No lo sé.
Doporučujeme...Španělsko: jazykový průvodce pro přežití pro pobyty v zahraničíKoupit booktook.cz »