zato | mazo | lazo | cazo

Zazo spanělština

Význam Zazo význam

Co v spanělštině znamená Zazo?

Zazo

Apellido.
Doporučujeme...Jak se naučit 100 slovíček za hodinuKoupit booktook.cz »

Příklady Zazo příklady

Jak se v spanělštině používá Zazo?

Citáty z filmových titulků

Rose no mató a Rooman Zazo y tu padre sigue siendo un prófugo.
Rose nezabila Romana Zazo a tvůj otec je pořád na svobodě.
Roman Zazo fue asesinado.
Roman Zazo byl zavražděn.
El asesino de Roman Zazo está suelto.
Vrah Romana Zazo je na svobodě.
Soy Aaron Zazo.
Jsem Aaron Zazo.
Una aventura con el recientemente fallecido Roman Zazo, de la que el prometido de Jane, Michael, sabía.
A aférka s nedávno zesnulým Romanem Zazo, o které Janein snoubenec věděl.
Cortes nombró a Roman Zazo como contacto.
Cortes nazval Romana Zazo jako kontakt.
Deja de acostarte con Roman Zazo.
Přestaňte spát s Romanem Zazo.
Roman Zazo murió.
Roman Zazo zemřel.
La otra noche, antes de que Roman Zazo cayera.
Minulou noc předtím než Roman Zazo spadl.
Roman Zazo estaba asociado con Sin Rostro.
Roman Zazo byl spolupracovníkem Sina Rostro.
Roman Zazo.
Roman Zazo.
De hecho, Michael sabía que Petra estaba teniendo una aventura con Roman Zazo, el mejor amigo de su marido.
Ve skutečnosti se Michael dozvěděl, že má Petra aférku s Romanem Zazem, nejlepším přítelem jejího manžela.
Bueno, su amigo Roman Zazo parece que tenía cierto tipo de relación con él.
No, zdá se, že tvůj kamarád Roman Zazo s ním měl jakýsi vztah.
Zazo estaba esperando contactar con Sin Rostro justo antes de su muerte.
Zazo čekal, že bude kontaktován Sinem Rostrem těsně před smrtí.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Mluvnice současné španělštinyKoupit booktook.cz »