cuándo spanělština

kdy

Význam cuándo význam

Co v spanělštině znamená cuándo?

cuándo

Formas interrogativa y exclamativa de cuando. En qué tiempo, en qué momento.

Překlad cuándo překlad

Jak z spanělštiny přeložit cuándo?

cuándo spanělština » čeština

kdy Matěj Matyáš Matouš Mathew Matej

Příklady cuándo příklady

Jak se v spanělštině používá cuándo?

Jednoduché věty

Dime cuándo empezar.
Řekni mi, kdy začít.
Dime cuándo parar.
Řekni mi, kdy přestat.

Citáty z filmových titulků

Y si llama Yune, díganle que se fue a otro país. Díganle que no saben cuándo volverá.
Pokud vám bude volat Yoon, řekněte mu, že Eun Chae jela na venkov a nějakou dobu se nevrátí!
Cuándo me mudo?
Vypadá nádherně. Kdy se mám nastěhovat?
Me pregunto cuándo volveremos al frente.
A kdypak asi jdeme zpátky na frontu?
Lo que quiero es saber cuándo se celebrará la boda.
Jen bych rád věděl, kdy bude vlastně ta svatba, jestli dovolíte.
No ha estado en casa en todo el día y el niño tampoco y nadie sabe cuándo volverá.
Celý den nebyla doma, její dítě také ne. a nikdo neví, kdy se vrátí.
Sé muy bien cuándo un blanco curiosea y cuándo no.
Poznám, kdy se běloch rozhlíží a kdy ne.
Sé muy bien cuándo un blanco curiosea y cuándo no.
Poznám, kdy se běloch rozhlíží a kdy ne.
Cuándo quieren que.
Pokud byste mi chtěl.
Me pregunto cuándo vamos a cenar.
Zajímalo by mě, kdy budeme večeřet.
Cuándo yo pienso en Ud., pienso en un mandril.
Připomeňte něco. Mě připomínáte paviána. - Co?
Les diré cuándo empezar.
Driscollovi. Až vám řeknu, začnete fotit.
Tú sabes cuándo no bromeo, es verdad.
Snad poznáš, kdy mluvím vážně. Tohle je pravda.
No sé adónde va y no sé cuándo volverá.
Nevím, kam jdete, nevím, kdy se vrátíte.
Sé cuándo tuve suficiente.
Poznám, kdy už mám dost.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

De hecho, más de 20 años después de la unificación de Alemania, los alemanes del oeste todavía no saben cuándo se acabarán las facturas que dejó.
Jinak se rozmůžou runy na banky a dluhové paniky.
Es difícil saber cuándo ocurrirá el golpe siguiente, o la forma que adoptará. de lo contrario, no sería un golpe.
Jen těžko lze předvídat, kdy další šok udeří či jakou bude mít podobu; jinak by ostatně nešlo o šok.
Eso depende de cuándo pensemos que la crisis financiera terminará, y eso es tan difícil de predecir como los tipos de cambio.
Záleží na tom, kdy podle vašeho názoru poleví finanční krize - a její časový průběh se předvídá stejně obtížně jako měnové kurzy samotné.
Por ejemplo, no sabemos si Irán está llevando adelante actividades secretas en sitios desconocidos, o cuándo Irán podría desarrollar un arma nuclear cruda -las estimaciones oscilan entre varios meses y varios años-.
Například nevíme, zda Írán provádí tajné aktivity na dosud neodhalených místech nebo kdy by mohl vyvinout hrubou jadernou zbraň - odhady se pohybují od několika měsíců po několik let.
Dos de las tres causas sicológicas sugieren que se mantendría el impulso ascendente de los precios de la vivienda, mientras que la tercera indica que llegará a su fin algún día, pero no especifica cuándo.
Dvě ze tří těchto psychologických příčin naznačují pokračující vzestup cen bydlení, zatímco třetí naznačuje, že současný trend dospěje jednoho dne ke konci, ale neuvádí žádné konkrétní datum.
En Oregon, el paciente decide con independencia del médico dónde y cuándo desea morir, o incluso arrepentirse de hacerlo.
Pacienti v Oregonu se o tom, kdy a kde a zda vůbec chtějí zemřít, rozhodují nezávisle na lékaři.
Estos criterios, junto con pautas para el uso compartido de datos, ayudarán a determinar cuándo y cuánto debería tributar la economía del compartir.
Takové standardy v kombinaci se směrnicemi pro sdílení dat pomohou stanovit, kdy a jak vysokým procentem je vhodné zdaňovat transakce v ekonomice sdílení.
El país lleva tanto tiempo en crisis, sin duda, que la cuestión ya no es si hervirá o no, sino cuándo lo hará.
Země je vlastně v krizi už tak dlouho, že nejde o to, jestli, nýbrž kdy vzkypí.
También deben intentar determinar cuándo salir y poner su dinero en otro sitio.
Musejí se také pokusit určit, kdy inkasovat zisk a vložit peníze jinam.
Los grandes interrogantes son cómo y cuándo.
Velkými otázkami zůstává, jak a kdy k tomu dojde.
Pero el éxito de tal trato depende tanto de los hombres que realizarán las inspecciones como de los detalles acerca de cuándo, dónde y cómo se llevarán a cabo.
Úspěch takové domluvy ale závisí nejen na tom, kdy, kde a jak budou inspekce prováděny, ale na lidech, kteří je budou provádět.
En cualquier caso, significa que el PIB agregado, comoquiera que se mida, es insuficiente para determinar si China superará a los EE.UU. en potencia económica y cuándo.
V každém případě to znamená, že agregátní HDP, ať už je měřený jakkoliv, nepředstavuje vhodný nástroj ke stanovení, kdy - a zda vůbec - překoná Čína v oblasti ekonomické síly Spojené státy.
Nadie sabe cuándo se llevará a cabo la visita que se ha prometido desde hace tanto del Relator de la ONU para la Tortura.
Nikdo neví, kdy se uskuteční dlouho slibovaná návštěva Zvláštního zpravodaje OSN pro otázky mučení.
Durante una década, el mundo se preguntó cuándo los líderes de China reconocerían la asombrosa crisis ambiental que enfrentaba su país.
Svět si deset let kladl otázku, kdy si čínští představitelé uvědomí, že jejich země čelí obrovské ekologické krizi.

Možná hledáte...