custodiar spanělština

střežit, hlídat

Význam custodiar význam

Co v spanělštině znamená custodiar?

custodiar

Tener bajo cuidado, protección y vigilancia.

Překlad custodiar překlad

Jak z spanělštiny přeložit custodiar?

custodiar spanělština » čeština

střežit hlídat ochraňovat

Příklady custodiar příklady

Jak se v spanělštině používá custodiar?

Citáty z filmových titulků

Me propuse custodiar mis posesiones muy atentamente.
Svůj majetek si úpěnlivě střežím.
La mente humana tiene muchas entradas sin custodiar.
Do lidského mozku vedou cesty nestřeženými branami.
El magistrado Nagasaki nos envía a custodiar al Padre Rodrigues.
Z moci úřední, jež nám byla propůjčena správou Nagasaki, si přicházíme po křesťana Rodriga.
Bien, la encargada de custodiar las pruebas en el 94 era una oficial llamada Jade Díaz.
No, zapisovatelka v roce 94 byla žena jménem Jade Diazová.
Hans y Anton han sido trasladados para custodiar el equipo de fútbol.
Hanse a Antona převeleli, aby dohlíželi na fotbalový tým.
Custodiar a la Sra. Carlisle me dió tiempo de ganar horas para mi Maestría.
Při práci jsem se mohl učit. a trochu pokročit k diplomu.
Le diré esto, Doug. Si ella vuelve a llamarme, irá a custodiar a mi perro.
Ještějeden její telefonát a budeš hlídat mého psa.
Supone usted que los contribuyentes tienen idea de cuánto dinero se gasta. para custodiar todas esas viejas momias políticas y sus esposas?
Myslíte, že daňový poplatník tuší, kolik peněz. se utrácí za hlídání bývalých politiků a jejich žen?
Por ejemplo, cómo es custodiar esa vieja loca, Tess Carlisle?
Například, jaké to je hlídat tu starou bláznivou bábu Tess Carlisleovou?
Capitán, no se puede custodiar un planeta.
Kapitáne, nevzal jsem na sebe starost o planetu.
Quédate aquí para custodiar el anillo.
Ty tu zůstaneš hlídat ten kruh.
Arrestarla y custodiar a su hija.
Zatkneme ji a dítě dáme sociálce.
Permítame decirle que es un honor custodiar a Su Señoría.
Mohu dodat, že je mi ctí Vaše Lordstvo chránit?
Le he solicitado que ayude a custodiar la caravana.
Najmul jsem je, aby hlídali karavanu, pane.

Možná hledáte...