cvičený čeština

Příklady cvičený spanělsky v příkladech

Jak přeložit cvičený do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

On je cvičený.
Está bien amaestrado.
Už mě nebavilo bejt cvičený zvíře v cirkusu někoho jinýho.
No, no se trata de eso. Me cansé de ser un animal entrenado en el circo de otro.
Byl cvičený, aby podobným věcem odolal.
Ha sido enseñado a soportar ese tipo de cosas.
Jsou na to cvičený.
Están preparados para esto.
Ale jo, jsou cvičený.
Volverán, son muy hogareñas.
Ben je cvičený pes.
Ben es un perro amaestrado.
Jste cvičený negři.
Son unos negritos muy bien entrenados.
Jo! - Vypadáme jako cvičený opice.
Parecemos un grupo de monos.
Je cvičený na zabíjení vašich lidí.
Está entrenado para matar a su gente.
Máte smůlu, nejsem cvičený v používání těchto věcí.
Qué lástima, pues no estoy entrenado para usar estas cosas.
Zacku, je cvičený, a může být kdekoli, a kýmkoli.
Zack, es un espía entrenado. Podría ser cualquiera, en cualquier parte.
Práce pro cvičený opice.
Hasta un mono lo puede hacer.
Je to cvičený agent cia.
Es un agente entrenado de la CIA.
Ale jsem na to cvičený, je to tady.
Me han entrenado para eso, pero sólo en este mundo.
Doporučujeme...Španělsko-český, česko-španělský velký slovníkNejen pro překladateleKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...