cvičný čeština

Příklady cvičný spanělsky v příkladech

Jak přeložit cvičný do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Jen Foleyho cvičný poplach.
Es Foley con una falsa alarma.
Cvičný cíl se blíží.
Se acerca el avión objetivo.
Dnes je cvičný letecký poplach.
Hay un simulacro de alarma aérea.
Odvolám ten cvičný poplach.
Detendré el simulacro.
Nejsou tak vysoký jako ty naše cvičný.
En el entrenamiento eran más altas.
Tamhle je cvičný letoun, který umím řídit.
Hay un aparato de pruebas que puedo pilotar.
Nevím. Ráno jsem si vzal letadlo na cvičný let.. a když jsme vzlétal, všechno bylo v pořádku.
No lo sé. tomé un avión para un vuelo de prueba. y cuando subí todo era normal.
Malý cvičný letoun letí ze severovýchodu na jihovýchod.
Pequeño avion de entrenamiento direccion sudoeste.
Cvičný poplach! Co tu děláte?
Escribiendo oraciones.
Tohle není cvičný test na Akademii.
Esta no es una prueba de la Academia.
Nezapomeň, že je to jen cvičný zápas. Uvolni se.
Es sólo para entrenar, para que te sueltes.
Někdo používá naše jako cvičný terč.
Están usando al ejército para prácticas de tiro.
Dokonce i cvičný let Skydiveru potřebuje autorizaci.
Incluso un lanzamiento de práctica para Skydiver necesita de una autorización.
To byl cvičný.
Es de ejercicios.

Možná hledáte...