cvičit čeština

Překlad cvičit spanělsky

Jak se spanělsky řekne cvičit?

cvičit čeština » spanělština

entrenar practicar instruir ejercitar ejercer amaestrar adiestrar

Příklady cvičit spanělsky v příkladech

Jak přeložit cvičit do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Musel jsem cvičit, abych se zahřál. Zabil jsem pitomého policistu.
Para entrar en calor he tenido que matar a un estúpido policía.
Vstávat a cvičit!
Pero si el tío.
Chtěli někoho, s kým by mohli cvičit a kdo by se na nic neptal.
Querían a alguien que pudieran mangonear y que no hiciera preguntas.
Dnes by měl doma odpočívat nebo cvičit a ty také.
Debería estar en casa, descansando o ensayando. Tú también.
Právě jsem se zmínila paní Collinsové, jak skvěle by drahá Anne hrála, jestliže by jí zdraví dovolilo cvičit.
Le decía a la Sra. Collins lo bien que Anne hubiera aprendido a tocar si su salud se lo hubiera permitido.
Cvičit můžu až později.
Practicaré más tarde.
Není vaším úkolem vyjadřovat se k nadání paní Kaneové. Máte cvičit její hlas, pane Matiste.
No le pago por opinar sobre el don de la señora sino por ejercitar su voz.
Cvičit pták.
Entrenar pájaro.
Chce se cvičit ve střílení. Aby mohl jít na lov.
Dice que quiere practicar tiro al blanco, así puede ir de caza.
Musím cvičit na tu dnešní oslavu, tati.
Tengo que practicar para la fiesta de esta noche.
Janie, pokračuj. Řekl jsem Ti že máš cvičit.
Janie, sigue, te he dicho que sigas.
Budu si to muset cvičit.
Necesitaré practicar.
Byla jsem cvičit. Mám dva týdny školení.
Llevo dos semanas entrenando.
To nejlepší, co můžeš udělat, je vrátit se do Akademie a cvičit své srdceryvné frašky v prostředí, kde nemohou nikomu ublížit.
Lo mejor que puedes hacer es volver a tu Academia y practicar tus travesuras en un ambiente donde no pueden hacer daño.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Například virtuální výcvikové programy umožňují studentům cvičit se v používání drahých strojů, aniž by zasahovali do skutečného výrobního procesu - a aniž by hrozilo riziko, že toto vybavení poškodí.
Por ejemplo, los programas de formación virtuales permiten que los estudiantes practiquen utilizando maquinaria costosa, sin interferir con la producción real - y sin riesgo de dañar el equipo.
Každý den musely celé hodiny cvičit na klavír nebo na housle.
Tenían que pasar horas todos los días tocando el piano o el violín.
LONDON - Editor listu The Guardian Alan Rusbridger napsal knihu o tom, jak se rozhodl cvičit 20 minut denně hru na klavír.
LONDRES - El editor del periódico The Guardian, Alan Rusbridger, ha escrito un libro acerca de cómo él decidió tocar el piano 20 minutos al día.

Možná hledáte...