cvičiště čeština

Příklady cvičiště spanělsky v příkladech

Jak přeložit cvičiště do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Hlídka je na druhé straně cvičiště, u kuchyně.
La guardia está al otro lado, en la cocina.
Odveď mužstvo na cvičiště.
Ve hasta el campo de instrucción.
Já myslel, že jenom cvičiště.
Un campo de entrenamiento, creo.
Bylo předvídatelné získání klíčů na cvičiště, které by věznům aspon dovolilo dostat se ven.
Se basaba en conseguir la llave del patio de ejercicio, que al menos permitiría a los reclusos salir al aire libre.
Šel jsem s ním jako vždycky na cvičiště.
Esta noche lo llevé a la feria, como siempre.
Je to cvičiště. Druh steeplechase bojovníka.
Una pista de entrenamiento para los combatientes.
Hitler a Mussolini používají Španělsko jako cvičiště pro své vlastní záměry.
Tanto Hitler como Mussolini utilizan España para hacer pruebas.
Tak jsme vypálili ránu - celé cvičiště se otřáslo pod bombou.
La cuestión es que disparamos. el disparo sacude todo el campo.
Aby se předešlo poranění psa, přiletěla helikoptéra námořnictva a záchranný tým Benjiho vyzvedl, aniž vstoupil na nebezpečnou půdu a odvezl psa ze cvičiště.
Así que se envió un helicóptero y un equipo de rescate izo a Benji sin necesidad de pisar el suelo y lo llevo a salvo.
Slyšel jsem z vašeho cvičiště výstřely z AK-47.
Oí disparar un AK-47 en vuestra área de operaciones.
Sedával jsem pod takovým velkým stromem u cvičiště.
Solía sentarme debajo de un árbol grande que había cerca del patio.
A teď šup s náma na cvičiště než nás zamknete.
Y ahora a salir al patio antes del cierre.
No a pak můžeme zajít na golfové cvičiště.
De igual forma, después, podemos ir al Driving Range.
Doufali jsme, že z něj bude dobré cvičiště.
Pensábamos usarlo como plataforma de entrenamiento.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Tálibán vzklíčil ze sovětské okupace Afghánistánu a proměnil zemi ve cvičiště teroristů.
Los talibanes surgieron a partir de la ocupación soviética del Afganistán y convirtieron el país en un campo de entrenamiento para el terror.

Možná hledáte...