interrelación spanělština

Význam interrelación význam

Co v spanělštině znamená interrelación?

interrelación

Correspondencia, interacción, influencia o relación mutua o recíproca entre dos seres (personas, fenómenos, elementos, conceptos, etc.).

Příklady interrelación příklady

Jak se v spanělštině používá interrelación?

Citáty z filmových titulků

Implica una profunda interrelación de todas las cosas.
Vystihuje hluboké propojení mezi všemi věcmi.
Los estudiosos de la interrelación causa y efecto en la historia del universo dicen que estas situaciones ocurren todo el tiempo.
Badatelé, zabývající se příčinami a následky v dějinách vesmíru, tvrdí, že takovéhle věci se dějí v jednom kuse.
Pero a partir de los años 70, estos visionarios de California creerían que la interrelación por medio de redes informáticas permitiría al ser humano crear un nuevo tipo de orden.
Ale už od 70. let věřili počítačoví utopisté v Kalifornii, že kdyby byly lidské bytosti propojené sítěmi počítačů, mohly by společně vytvořit svůj vlastní typ uspořádání.
Era la interrelación cibernética predicha por los ideólogos californianos.
Byla to ona kybernetická zpětná vazba, kterou předpověděli kalifornští ideologové.
Una sociedad de interrelación y equilibrio.
Společnost vzájemných vztahů a rovnováhy.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

En países más prósperos, las élites africanas se sienten motivadas por una compleja interrelación de orgullo nacional, preocupaciones sobre los hábitos de alimentación, y la búsqueda de ganancias.
Dnes si běžní Lusačané chtějí podobná jídla vařit doma, čímž vytvářejí poptávku po zemědělcích dodávajících delikatesy, jako jsou sušené dýně, listy dvouzubce a čerstvá okra.
Dada la interrelación de las distorsiones, es posible que haya que resolverlas en simultáneo.
Vzhledem k tomu, že nynější pokřivení jsou vzájemně provázaná, možná se budou muset řešit současně.
Pero la interrelación entre las prácticas de consultoría y las de auditoría genera otros perversos incentivos: complacer a los clientes, a quienes no les agradan los reportes desfavorables.
Propojení poradenství a auditorství vsak dává prostor dalsím zvráceným motivacím: motivaci zalíbit se klientovi, který nerad slysí nepříznivé zprávy.
Pero la interrelación entre evolución y religión va más allá de la oposición y el conflicto.
Avšak souznění evoluce a náboženství je komplexnější než protikladnost a střet.

Možná hledáte...