interrogador spanělština

inkvizitor

Význam interrogador význam

Co v spanělštině znamená interrogador?

interrogador

Que interroga (hace preguntas, investiga) o que conduce un interrogatorio o una encuesta (series de preguntas).

Překlad interrogador překlad

Jak z spanělštiny přeložit interrogador?

interrogador spanělština » čeština

inkvizitor

Příklady interrogador příklady

Jak se v spanělštině používá interrogador?

Citáty z filmových titulků

Así que, es su palabra, la palabra de un oficial alemán y colega prisionero, contra la suya, un interrogador enemigo.
Bude to jeho slovo, německého důstojníka a druha ve vězení, proti vašemu, nepřátelskému vyšetřovateli.
Esas son revelaciones para el Rey de Francia, no para mi interrogador.
To bych ráda řekla sama králi Francie, než vyšetřovatelům.
Dos concejales, un sustituto, un escriba y un interrogador serán suficientes.
Budou tam jen dva přísedící a inkvizitor.
Soy un interrogador de la división guardiana.
Jsem vyšetřovatel strážné divize.
Nuestra decisión sobre el informe del jefe interrogador Tarron, es que el preso, Ian Chesterton, es culpable de asesinato. y que es sentenciado a muerte.
Naše rozhodnutí na základě zprávy hlavního tazatele Tarrona, je že vězeň Ian Chesterton, je vinný za vraždu a tak jeho trest činní smrt.
Quisiera hablar con el interrogador Tarron.
Ráda bych mluvila s vyšetřovatelem Terronem.
Jackson es un siquiatra e interrogador.
Jackson je také psychiatr a vyšetřovatel.
Ahora, la capucha, que sirve para separar. psicológicamente al interrogador y al sujeto. no siempre es necesaria.
Kápě, která psychicky dělí vyšetřovatele. od daného subjektu, není vždy nutná.
Por supuesto que no Un interrogador era muy guapo, con ojos azules.
Velmi sexy vyšetřovatel, s modrýma očima.
Un buen interrogador no deja morir al sujeto.
Dobrý vyšetřovatel nenechá svůj subjekt umřít.
Fui tu primer interrogador.
Vyslýchal jsem tě jako první.
Ese tipo Lutz que te lanzaron era un interrogador nivel 1.
Ten chlap - Lutz, byl vyšetřovatelem prvního stupně.
Hace un par de semanas trajo a un gran dragón del Ku Klux Klan. y a un interrogador de prisión colombiano como conferenciantes invitados.
Několik týdnů předtím přivedl velkého čaroděje z Ku Klux Klanu. a pak vyšetřovatele z kolumbijského vězení, oba přednášeli.
Antes que dejara el servicio, él era el mejor interrogador que haya visto.
Před tím, než odešel ze služby, tak byl nejlepší vyšetřovatel, kterého jsem kdy viděl.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Planteó que la gran prueba para una inteligencia artificial sería si un interrogador humano no pudiera advertir que está conversando con una computadora.
Řekl, že konečného důkazu umělé inteligence bude dosaženo, až lidský vyšetřovatel nebude schopen poznat, že hovoří s počítačem.

Možná hledáte...