intoxikace čeština

Překlad intoxikace spanělsky

Jak se spanělsky řekne intoxikace?

intoxikace čeština » spanělština

toxemia lupinosis latirismo intoxicación fabismo envenenamiento ciguatera

Příklady intoxikace spanělsky v příkladech

Jak přeložit intoxikace do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Nebýt těch testů, řekla bych intoxikace.
Sé que es imposible, pero diría que está intoxicado.
To bude noc. David Kerstetter, 1 8 let, intoxikace.
Sí, pero no con una lijadora eléctrica.
Těžká intoxikace. Poranění pravě nohy, bez fraktury. Nechce, aby na něho někdo sahal.
Un paciente se presenta con ptosis, miosis e hidrosis.
Předběžnou příčinou smrti se zdá být mechanické zadušení z důvodu vdechnutí obsahu žaludku, jakožto důsledku akutní intoxikace drogami.
Causa de muerte preliminar asfixia mecánica por aspiración de contenido gástrico como resultado de una severa intoxicación por drogas.
Stejná intoxikace jako u Prothera.
La misma toxicología que Prothero.
Intoxikace nedává žádný smysl.
La exposición a los tóxicos no tiene ningún sentido cronológico.
Stejně jako intoxikace lidokainem.
Hagan un análisis para lidocaína.
Člověk není jediný druh, který kvasí ovoce za účelem intoxikace.
El Hombre no es la única especie que fermenta fruta para intoxicarse.
Rádi bychom předvolali lékařského experta, aby vypověděl o stupni intoxikace slečny Mulraneyové.
Nos gustaría llamar a un médico experto para testificar sobre el nivel de intoxicación de la srita. Mulraney.
Kasíno vytvořilo prostředí intoxikace, které je dle definice predátorskou praktikou a je tudíž nelegální.
Este casino ha creado un medio ambiente de intoxicación. que, por definición, es una practica predadora y hasta ahora es ilegal.
Intoxikace lidokainem mohla způsobit arytmii.
La toxicidad de la lidocaina pudo haber causado la arritmia.
A pokud dokážou, že intoxikace způsobila smrt těch čtyř cestujících, máme tu čtyřnásobné zabití.
Y si prueban que su intoxicación causó la muerte de 4 pasajeros está contemplando 4 cargos de homicidio.
Intoxikace artefaktem.
Ah. Intoxicación por artefacto.
Jsou tu známky otravy nebo intoxikace.
Hay indicios de envenenamiento o intoxicación.

Možná hledáte...