v | i | vy | vw

VI spanělština

Překlad VI překlad

Jak z spanělštiny přeložit VI?

VI spanělština » čeština

vi čeština

Příklady VI spanělsky v příkladech

Jak přeložit VI do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Oh, ahoj, Vi.
Hola, Violet.
Měl před sebou provedení jediného úkolu - padělat originál pozemkové knihy. z dob Ferdinanda VI. která byla ve velice dobře hlídaných archívech- v bibliotece kláštera v Alcantaře.
Sólo tenía un acto más que cumplir. la falsificación del libro original de la concesión de tierras. de Fernando VI. que estaba en archivos bien resguardados. la biblioteca del monasterio de Alcántara.
Královský výnos podepsaný Ferdinandem VI.
El decreto real firmado por Fernando VI.
Ahoj, teto Vi.
Hola, tía.
Dobře, teto Vi.
De acuerdo, tía.
Chudák teta Vi tomu od začátku propadla.
La pobre tía quedó atrapada desde un principio.
Když jako on mluvím já nebo teta Vi zní to bezcitně.
Cuando tía Vicky o yo hablamos como él, parecemos desalmadas.
Teta Vi nechala kvůli Sebastianovi umřít svého muže.
Tía Vicky dejó morir a su marido por Sebastian.
Dokud nepřišla teta Vi.
Hasta que apareció la tía.
Není to od Vi milé, že mu dala Sebastianovy šaty?
Fue un bello gesto de Vicky darle toda su ropa.
Teta Vi. Je to spojené s tebou a s tvým onemocněním.
Pues, mira, tiene que ver contigo.
Ale Cathy, teta Vi to stanovila tak, že nebylo na výběr.
Pero, como lo ha planteado Violet, no hay otra opción.
Prosím, věř mi, teto Vi.
Por favor, créelo, tía Violet.
Teta Vi.
Tía Vicky.

Možná hledáte...

ver