udýchaný čeština

Překlad udýchaný anglicky

Jak se anglicky řekne udýchaný?

udýchaný čeština » angličtina

breathless out of breath gasping
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »

Příklady udýchaný anglicky v příkladech

Jak přeložit udýchaný do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Proč jsi tak udýchaný?
Why are you so tired?
Až jednoho odpoledne přiběhl na pláž udýchaný Nuru a sdělil mi že Jiřímu je moc špatně.
Until one afternoon, Nuru came panting down the beach to tell me that something was terribly wrong with Bwana George.
Jsi celý udýchaný a rozpálený. Odpočívej.
You're out of breath and sweating all over.
Mluv. - Jsem udýchaný, pane.
I am scarce in breath, my lord.
Byl to takový sexy udýchaný šepot.
She had this throaty, sexy kind of whisper.
Stál na stejném místě. Stejně udýchaný jako vy.
He was standing right where you are, kind of breathless like you.
Jste udýchaný.
You look winded.
Ten chlap je takový frivolní, nafoukaný, neustále si stěžující, a nekonečně udýchaný suchar!
I mean, this guy is such a fluffy, blowing, complaining. endlessly breathy, postprandial fart!
Jsi nějak udýchaný.
What. You sound out of breath.
Já jsem byl opravdu udýchaný jako já jsem nemohl chytit to.
I was really out of breath like I couldn't catch it.
Proč jste tak udýchaný?
Why are you breathing like that?
Jsi udýchaný.
Chef. Uh, you sound out of breath.
Byl udýchaný.
He was kind of out of breath.
Udýchaný?
Out of breath?

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDobrý den a na shledanou | Hello and good-byeTyhle věty potřebujete v angličtině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »