udýchaný čeština

Příklady udýchaný francouzsky v příkladech

Jak přeložit udýchaný do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Až jednoho odpoledne přiběhl na pláž udýchaný Nuru a sdělil mi že Jiřímu je moc špatně.
Jusqu'à ce qu'un après-midi, Nuru arrive tout essoufflé pour me dire que Bwana George n'allait pas bien du tout.
Jsi celý udýchaný a rozpálený. Odpočívej.
Tu es en nage, tu es tout fiévreux.
Byl to takový sexy udýchaný šepot.
Un murmure guttural, et très sexy.
Stejně udýchaný jako vy.
Le souffle court, comme vous.
Jste udýchaný.
Vous avez l'air essoufflé.
Proč jste tak udýchaný?
Pourquoi est-ce que tu respires comme ça?
Jsi udýchaný.
On nique les végétaliens.
Byl udýchaný.
Il était comme à bout de souffle.
Po 40 až 45 sekundách jsem začal být udýchaný a potom, zničeho nic, vidím jednoho nade mnou.
Et après 40 à 45 secondes, j'ai commencé à manquer d'air. Je suis remonté et j'en ai vu une au-dessus de moi.
Počkej, proč si tak udýchaný?
Un instant. Pourquoi tu respires fort?
Normálně jsem během sprchování udýchaný, ale dneska ne!
D'habitude, je suis essoufflé en prenant ma douche, mais pas cette fois!
Jsem trochu udýchaný.
Un peu essoufflé.
Na těch pár posledních mil jsem moc udýchaný.
Trop essoufflé pour courir les derniers kilomètres.
Nezdáte se mi, že byste velmi udýchaný.
Vous n'avez pas l'air essoufflé.

Možná hledáte...