akceptovat čeština

Příklady akceptovat bulharsky v příkladech

Jak přeložit akceptovat do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

No, tak pokud tě tu chce Pete, budu to muset akceptovat.
Е, щом като Пийт иска да си тук, нямам нищо против.
Jeden by mohl akceptovat.
Може би, един би се съгласил.
Jaký by byl váš názor na muže takových darů., který by odmítl akceptovat jiného muže, muže chudého a bez patřičné důležitosti?
Какво е мнението ви за такъв мъж, който отказва познанство с друг мъж, който е беден и не толкова важен?
Jejich vlastní mrtvé použijem, aby začali akceptovat naši existenci..a věřit v ní.
Собствените им мъртъвци ще бъдат използвани, за да приемат нашето съществуване и да повярват в това, което се случва.
Musíš je akceptovat jako lidi, se všemi jejich chybami ale ne jako mámu a tátu.
Ще трябва да ги приемеш като хора, с многото им грешки, но не и като майка и баща.
Nepotřebujeme akceptovat všechno jako pravdu, jenom to co je to třeba. Bože, jaký mizerný závěr!
Не сме длъжни да приемаме истината, а само което ни е необходимо.
V moderním světě je člověk nucen akceptovat přání druhých.
В този модерен свят приемаме каквото другите искат от нас.
A jakákoliv už bude, musíme ji akceptovat.
Каквото и да е то трябва да го приемем без угризения.
Budu to akceptovat.
Ще приема това.
Stále se bráníte to akceptovat, že ano, kapitáne?
Ние сме отчаяни.
Ale odmítl to akceptovat.
Но отказваше да го приеме.
Myslím že to byla situace, kterou jsem nemohl akceptovat.
Искам да кажа, че отказвам да приема това положение, инспекторе.
Musíte to akceptovat.
Трябва да го приемеш.
Nevěřím tomu, co teď říkáš. Nemohu to akceptovat.
Въобразяваш си нещо, което не приемам, не му вярвам.

Možná hledáte...