čeština | angličtina | němčina | ruština
dvůr | úder | zvěř | věru

úvěr čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená úvěr?

úvěr

poskytnutí peněžních prostředků, které dlužník může čerpat během stanoveného období.

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako úvěr?

úvěr čeština » čeština

kredit půjčka

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje úvěr?

úvěr · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá úvěr?

Citáty z filmových titulků

Nicméně vám zařídím úvěr.
Mám ještě úvěr?
Co úvěr, Bene?
Faktem je, že vám nikdo nemůže prodloužit či rozšířit žádný další úvěr.
Trvalo by měsíce, než bych na mohl sáhnout, a lidi nevraždí na úvěr.
Skoro vše, na co stačí úvěr.
Ale kolik z toho bylo na úvěr?
Na úvěr?
Pan Ducotel říká, že dávat na úvěr je jako rozdávat dárky.
Na jedné straně roste inflace, na druhé restrikce úvěrů.
Mohl byste mi poskytnout úvěr na tohle?
Doktore, chtějí si vzít úvěr.
Peníze hýbou světem. Úvěry pomalu ale jisté stoupají. A Britská libra je rázem zbožňována celým světem.
Ale ne na úvěr.
Nemám na mysli úvěr, Vancei.
Banka mi loni dala úvěr.
Zvedni telefon, vezmi si malý úvěr.
Dám ti také na úvěr!
Vezmi ho na úvěr!
Dokud si neopatříte dostatek potravin, paliva, zásoby v co největším množství. - A to na úvěr, žádné placení.
Od zítřka, se rozhlásí, že stávkujete, vám nikdo nic na úvěr nedá.
Neomezený úvěr.
Otevřený úvěr bez účtování.
Úvěr je to jediný, co ti firma zadarmo.
Můžu splatit úvěr v bance!
Nebo jestli potřebujete nábytek, dám vám úvěr v některým svým obchodě.
Můj úvěr je přečerpaný.
Uvidíš farmáře, kteří přišli o farmy a nemohou získat úvěr.
Banka mi zamítla úvěr?
Zaplatíš teď nebo na úvěr?
To máš jednoduchý, na úvěr.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Vlády ve vyspělých zemích budou nakonec nuceny výdaje snížit a centrální banky ustoupí od nouzového poskytování úvěrů a záruk.
Výpůjční náklady se u zadlužených suverénů zvyšují, úvěry na příděl podrývají malé a střední podniky a klesající komoditní ceny snižují příjem exportních zemí.
Ostatně ekonomiky ani trhy nenarážejí na problémy s likviditou, ale spíš na krize úvěrů a insolvence.
Tvrdí, že nechápal, jak růst nestandardních hypoték vábil příjemce úvěrů a investory k podstupování nebezpečných rizik.
Draví věřitelé šli ještě dál a nabízeli úvěry se zápornou amortizací, takže dlužná částka se z roku na rok zvyšovala.
Navíc sekuritizace přispěla ke špatnému úvěrování: v dřívějších dobách banky, kde špatné úvěry vznikly, nesly jejich důsledky; v novém světě sekuritizace mohou původci přesunout úvěry na jiné.
Když se v dřívějších dobách dlužníci ocitli v situaci, kdy nedokázali úvěr splácet, hypotéky se restrukturalizovaly; zabavování zástavy bylo nevýhodné pro dlužníka i věřitele.
Bez této jistoty úvěry nepotečou a ekonomická aktivita bude omezená.
Protože byla navíc aktiva finančních institucí nakoupena převážně za vypůjčené peníze, potřeba tyto peníze splácet nedostatek úvěrů dále prohlubuje.
Jisté je však to, že současné i budoucí náklady Obamovy strategie jsou velice vysoké - a doposud nedosáhla svého omezeného cíle oživit úvěry.
Mírný nárůst spotřeby v posledních měsících roku 2011 byl financován z poklesu míry úspor domácností a značného zvýšení spotřebitelských úvěrů.
Finanční inovace přitom fungovaly tak, že se úvěry staly ještě levnějšími a snáze dostupnými.
Existuje teď vážné riziko systémového zhroucení amerických finančních trhů, prasknou obrovské bubliny úvěrů a aktiv.
Dále bankám i jiným finančním ústavům hrozí rostoucí ztráty u úvěrů, jimiž se financovaly lehkomyslné pákové odkupy (LBO).
Čtvrtina pracovních sil a polovina mladých lidí ve Španělsku je bez práce, což odráží ztrátu konkurenční schopnosti země v důsledku bubliny realit, již v předkrizovém období nafoukly laciné úvěry v eurech.
Jsou tací, kteří by problém řešili posíláním čím dál levnějších úvěrů prostřednictvím veřejných kanálů - záchranných fondů, eurobondů či ECB - ze zdravého jádra eurozóny na strádající jih.
Avšak především by neustálé veřejné zajišťování levných úvěrů nakonec vedlo k vleklé neduživosti, ne-li k ekonomickému hroucení Evropy, protože eurozóna by se stala centrálně řízenou soustavou, v níž by investice ovládal stát.
Kdyby Evropa - zejména Evropská centrální banka - čerpala úvěry a získané finance dále půjčovala, náklady na splácení evropského dluhu by se snížily, což by vytvořilo prostor pro takové výdaje, které by podpořily růst a zaměstnanost.
V prvé řadě se zhoršuje krize eurozóny, neboť euro zůstává příliš silné, programy fiskálních úspor s ostrým nástupem v mnoha členských zemích prohlubují recesi a zadrhnutí úvěrů na periferii a vysoké ceny ropy podlamují vyhlídky na zotavení.
Jiní proto, že jim banky, šokované krachem sekuritizačního byznysu, přestaly oproti hodnotě domu poskytovat úvěry na spotřební účely.

Možná hledáte...