adaptační čeština

Význam adaptační význam

Co znamená adaptační?

adaptační

vztahující se k adaptaci

Skloňování adaptační skloňování

Jak se skloňuje adaptační?

adaptační · přídavné jméno

+
++

Příklady adaptační příklady

Jak se používá adaptační?

Citáty z filmových titulků

Opatrně, Michaeli. To je adaptační skafandr.
Pokud se podíváme na historii Linuxu, adaptační křivku Linuxu a adaptační křivku Internetu tak se vzájemně sledují.
Po krátké adaptační době.
Musíte ještě dodržovat adaptační dietu.
To je adaptační skafandr.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Je důležité připustit, že některé adaptační strategie povedou k dalším emisím skleníkových plynů.
V subsaharské Africe pak většina ekonomik nebyla s to adekvátně zareagovat na adaptační programy prosazované Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou.
Klíčovou výzvou tedy je zajistit, aby se v nejpotřebnějších místech rozšířila a uplatňovala adaptační schopnost.
K dispozici sice budou mezinárodní finance, avšak velkou část nákladů ponesou příslušné země, přičemž jejich vlády budou nuceny přesměrovávat skrovné prostředky z rozvojových projektů na adaptační iniciativy.
Podle nedávného hodnocení v Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách dosáhly globální finanční toky určené na zmírňující a adaptační opatření v letech 2011-2012 hodnoty 340-650 miliard dolarů.
Adaptační závazky obsažené v pařížské dohodě by velmi přispěly k zacelení této propasti.
Financování samozřejmě není jedinou složkou úspěšné adaptační strategie.
Jak zdůrazňuje adaptační zpráva, klíčové je také překlenování propastí v oblasti technologií a znalostí.
Zásadním problémem je například to, že podstata globálního obchodu se neustále vyvíjí, a stávající dohody mají jen omezenou adaptační schopnost.
Obrovské náklady vyvolá také změna klimatu, i když se uskuteční rázná mitigační a adaptační opatření.
Jakmile EU vydá dovozní kvóty, měla by firmám povolit, aby s nimi obchodovaly, čímž jim umožní optimalizovat adaptační proces.
Bez rezolutních protiopatření bude poptávka po vodě přetěžovat adaptační schopnost mnoha společností.
To zákonitě přesáhne adaptační schopnost mnoha společností a ekosystémů.
Navíc, přínosy pomalejšího populačního růstu jsou vyšší než adaptační náklady.
Už teď je ale zřejmé, že adaptační schopnost některých komunit nebude zakrátko dostačovat, bude-li změna klimatu nezmenšeně pokračovat.
Evropa je zvláštní kombinací geografie a dějin, ale hranice EU - a tedy vyhlídky na další rozšíření - určuje její absorpční kapacita a adaptační schopnosti kandidátských zemí.
Stabilizační a strukturální adaptační programy, zaváděné od 80. let 20. století, taktéž nesplnily, co slibovaly, a nezajistily rychlejší hospodářský růst.

Možná hledáte...