adaptace čeština

Význam adaptace význam

Co znamená adaptace?

adaptace

děj nebo výsledek děje, v jehož rámci se něco adaptuje či adaptovalo; přizpůsobilo

Synonyma adaptace synonyma

Která slova mají podobný význam jako adaptace?

Skloňování adaptace skloňování

Jak se skloňuje adaptace?

adaptace · podstatné jméno

+
++

Příklady adaptace příklady

Jak se používá adaptace?

Citáty z filmových titulků

Pomyslete na jejich schopnost vývoje a adaptace rozmanitými způsoby.
Nádherná adaptace, že ano?
Adaptace pro televizní verzi Anny Kareniny, kde ona je hrabě Vronsky a já jsem Anna.
Teorie neuromuskulární adaptace?
Adaptace Shoggothových tajemných povídek.
Takže, ty taky odmítáš myšlenku, že láska je citová adaptace k fyzické nezbytnosti.
Adaptace jsou hotovy.
Adaptace.
Adaptace kompletní.
Adaptace je složitej proces.
Až když jsou oční svaly schopné adaptace, klesne to na 200 stupňů.
No, Kirk a já procházíme obdobím adaptace, nic víc.
Ukázalo se, že ne všichni fanoušci jsou nadšení z filmové adaptace.
Je jasné, že lidský živočich má schopnost adaptace, ale přizpůsobivost ještě není inteligence.
Pomyslete na jejich schopnost vývoje a adaptace rozmanitými způsoby. A přitom neznámými. A všechny obsažené v jediné formě.
Útes je svým způsobem živoucí laboratoří, kde přežití řídí neobvyklé adaptace.
To není špatná adaptace na tvora s mozkem o velikosti hrášku!
Kompletní adaptace.
Evoluce je mnohem víc než adaptace na prostředí protože prostředí není než živým systémem, který se také kreativně adaptuje.
Jedním z prvních projektů byla Apokalypsa, příběh z Vietnamské války, volná adaptace Srdce temnoty.
Ty adaptace?
To je schopnost adaptace, pane Kan, a může poukazovat na jistý druh evoluce.
To není špatná adaptace na tvora s mozkem o velikosti hrášku! - Jak dlouho tu byli?
Nevíme, jestli jeho mozek bude schopen adaptace.
A ty jsi jediný, jediný kterého našli, kdo je schopen adaptace na robotické tělo řady H.
Robert Newton, ale to nebyla první filmová adaptace.
Je to adaptace jednoho jeho románu.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pokud však můžeme udělat pro lidi a planetu více prostřednictvím adaptace, pak se takový přístup zdá nejen mylný, ale dokonce i nemorální.
Otázkou adaptace se zabývalo mnohem méně prací.
Důležité také je, že podle nového výzkumu by měla adaptace mnohem větší přínos než pouhé odbourání uhlíkových emisí.
Do té doby je klíčovou otázkou adaptace na klimatické změny.
Čím dál větší měrou si začneme uvědomovat, že adaptace na národní úrovni je zásadní záležitostí, která potřebuje odpovídající finanční zajištění.
Nejsme svědky jen prosté adaptace sociálních struktur a způsobů života, zajišťující přizpůsobení se novým technologiím.
Vložili jsme 50 miliard dolarů do výzkumu zelenějších technologií, takže ekonomická cena adaptace a zmírňování důsledků mohla spolykat jen 750 miliard dolarů.
Krátkodobý stres sestává z modelu vrozených procesů, jež připravují lidský organismus na fyzickou aktivitu v reakci na požadavky a vlivy, které zatěžují schopnost adaptace.
U rozvíjejících se trhů bohužel taková adaptace často není možná bez pomoci zvenčí.
Přesto se Řecko stále může vyhnout kolapsu, jaký zažila Argentina, ale musí se pustit do mnohem odhodlanější adaptace.
Rozšifrujeme-li strukturu této smluvní pavučiny, získáme klíč k pochopení chování ekonomiky, včetně její dynamické nelineární adaptace na vnitřní a vnější síly.
Mezinárodní podpora adaptace - spojující financování, technologie a znalosti - by mohla výrazně pomoci při naplňování aspirací jednotlivých států v oblasti trvale udržitelného rozvoje.
Vedoucí světoví představitelé by si to měli uvědomit - a učinit z adaptace nedílnou součást dohody o globálních klimatických změnách, která má být uzavřena v Paříži.
Kde je ekonomika vynálezů, novátorství, adaptace a pronikání?
Zpráva se vyslovila pro vývoj alternativ vůči fosilním palivům, což by zajistilo, že hospodářský rozvoj nezpůsobí ekologickou pohromu, a uznala důležitost adaptace na klimatické změny.
Nejlepší léčba pro opětovné posílení růstu je jak přímá - vytvářením konkurenčního tlaku -, tak i nepřímá - zahájením nezbytné adaptace v oblasti národní zaměstnanosti, sociální péče a vzdělávací politiky.
A adaptace - tedy devalvace měny - nebyla možná.
Financování adaptace z veřejných zdrojů dosáhlo v letech 2012-2013 hodnoty 23-26 miliard dolarů.

Možná hledáte...