adaptovat čeština

Synonyma adaptovat synonyma

Která slova mají podobný význam jako adaptovat?

adaptovat čeština » čeština

upravit přizpůsobit přizpůsobovat

Příklady adaptovat příklady

Jak se používá adaptovat?

Citáty z filmových titulků

Jsi už připravený adaptovat se na nové prostředí jako parazit.
Provedl jsem výpočty rychlosti jejich expanze. Při jejich inteligenci a síle organizovat, jejich systému komunikace, jejich jedech, jejich schopnosti se adaptovat, se domnívám, že po skončení testu se rychle přesunou do pouštních oblastí.
No, nejširší vědecká definice může být, že život je to, co umožní rostlinám a živočichům přijímat stravu, získávat z ní energii, růst, adaptovat se na své okolí a rozmnožovat.
Ale může se také adaptovat v listnatých lesích. kde jsou stromy jako duby, kaštany, lísky, ořešáky.
Rusko a Čína se musí adaptovat na nové způsoby.
Tvoje nervové cesty ze začínají adaptovat.
Jestli je způsob, jak adaptovat komunikátory na duonetické pole a dostat nás na runabout, - chci, abyste ho našel, náčelníku. - Ano, pane.
S vaším dovolením, pane, rád bych zahájil testy jestli by se ta technika dala adaptovat na náš pohon.
Musel zjistit naše zbraně a adaptovat štíty.
Což znamená, že se mohou adaptovat na prostředí v tomto zařízení.
Po 400 letech v lese, nemyslíte, že se mohli perfektně adaptovat na své prostředí?
Jsem Borg. Měla bych se adaptovat.
Torresová Můstku. Vinkulum se přestalo adaptovat.
Ale dnes ráno mě něco napadlo. Místo abychom se snažili upravit jejich technologii pro naše systémy, měli bychom se snažit adaptovat naše systémy pro jejich technologii.
A když jsme mohli použít to sídlo Wadsworthů, když byli pryč, mysleli jsme, že to bude dobrá zábava adaptovat ji do reálného života.
Nebudeme se muset adaptovat prostředí.
Musím si některé z těch pohybů adaptovat jako cvičení pro své muže.
Neměl jsem tu knihu vůbec adaptovat.
Vojáka, který byl schopen bojovat za jakýchkoliv podmínek, který byl schopen se adaptovat na jakékoliv prostředí nebo klima. Byl doma v ruské zimě stejně tak jako v africké poušti.
Je obtížné najít ženu, která je připravena se adaptovat.
Je obtížné najít muže, připraveného se adaptovat.
Většina z nich má problém se adaptovat.
Slimák se potřebuje adaptovat přirozenému prostředí.
Jestliže odpad jako vy nedokáže udržet krok s normálními studenty. a adaptovat se na život ve skupině, je to konec!
Schopnost adaptovat se na extrémní chlad a tlak.
Jestliže odpad jako vy nedokáže. udržet krok s normálními studenty. a adaptovat se na život ve skupině, je to konec!
Vinkulum se přestalo adaptovat.
Místo abychom se snažili upravit jejich technologii pro naše systémy, měli bychom se snažit adaptovat naše systémy pro jejich technologii.
Jak se podle tebe máme adaptovat?
Měl jsem schopnost adaptovat se a s každou smrtí jsem byl chytřejší a chytřejší.
Potom se zkusíš adaptovat a ztratíš se a ztratíš dráhu své cesty.
Musíme se adaptovat na trvající pozici násilí..
Mezitím se Buster začal adaptovat na život v nečem, o čem si myslel, že je Mexico. ale ve skutečnosti byl tak blízko domova, že města měla stejného pošťáka.
Také ona se s růstem musejí adaptovat.
Dalším pravidlem byznysu je být schopen se adaptovat na různé situace. Jo?
Adaptovat. Reagovat.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Velké části těchto škod se však lidé vyhnou, pokud se sami rozhodnou adaptovat na změnu životního prostředí.
Aby se mohla Afrika adaptovat na klimatické změny, potřebuje další zdroje nad rámec již existujících závazků pomoci.
Vnitřní bezpečnost a vymáhání zákona - posílení ochrany na hranicích i uvnitř nich - se budou muset adaptovat na zvýšenou hrozbu.
Klíčem k boji proti rezistenci je snižování rychlosti, s jakou se patogeny dokážou adaptovat.
Cenná ponaučení v otázce, jak by se města a státy měly adaptovat na tento vývoj, nabízí Finsko.
Ekonomika této země zpočátku trpěla neschopností největší finské firmy Nokia adaptovat se na technologii chytrých telefonů.
A investicemi do přenosných kvalifikací, které se neomezují na konkrétní podniky či sektory a nejsou zranitelné vůči komputerizaci, nabídlo Finsko recept, jak se lze adaptovat na bouřlivé technologické změny.
Čína pochopila, že nemůže prostě přesadit hospodářské instituce, které se osvědčily v jiných zemích; co jinde uspělo, musí se přinejmenším adaptovat podle jedinečných potíží, jimž Čína čelí.
Za tímto účelem USA musí projevit schopnost vést a adaptovat se.
Mnoho technologií, které pomáhají státům adaptovat se na důsledky klimatických změn, existuje už dnes.
Tyto zásady by měly platit pro všechny projekty, jejichž cílem je pomoci zemím adaptovat se na důsledky změny klimatu nebo je zmírnit.
Kontextuální inteligence zajišťuje schopnost vysledovat trendy tváří v tvář spletitosti, jakož i adaptovat se ve snaze formovat dění.
Schopnost nádorových buněk adaptovat se na širokou škálu ekologických podmínek včetně toxických chemikálií se podobá evolučním schopnostem zemědělských škůdců a jiných invazivních druhů.
V posledních letech nevěnovala Evropská rada dostatečnou pozornost těmto úkolům, které vyžadují naprosté a trvalé odhodlání členských zemí adaptovat a uvádět do praxe unijní směrnice.
Pro Ameriku coby první housle světového hospodářství je nejtěžším úkolem zajišťovat si růst, neboť musí vytvářet - nejen kopírovat či adaptovat - nové technologie, dokonalejší formy kapitálu a produktivnější obchodní organizace.
To vše ve výsledku komplikuje imperativ platný nejen pro vlády, ale i pro firmy a jednotlivce, kteří se musí adaptovat na měnící se okolnosti neustálým zkvalitňováním svých struktur, postupů, dovedností a myšlení.
U cílených terapií, kdy léky ovlivňují molekulární signály potřebné pro rozmnožování a přežití, by se buňka mohla adaptovat i aktivací nebo sledováním alternativních cest.
Existujícím firmám často činí potíže se na ni adaptovat.
Život je posetý banánovými slupkami, a když na jednu šlápnete, musíte být schopni se adaptovat.

Možná hledáte...