čeština | angličtina | němčina | ruština

analogie čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená analogie?

analogie

podobnost entit z hlediska některých důležitých vlastností či chování

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako analogie?

analogie čeština » čeština

obdoba podobnost paralela entit analog

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje analogie?

analogie · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá analogie?

Jednoduché věty

Tvoje analogie není správná.

Citáty z filmových titulků

Tím jsem dosáhl své analogie.
Najít nějaké analogie.
Ta analogie není tak.
Správná analogie. Pozoruhodné.
Ta analogie je v podstatě správná.
Pokud je vaše analogie správná, jak se dostaneme přes tu vrstvu ledu?
Kuchyňská analogie.
Možná byla analogie chybná.
Ne, to je laciná analogie.
Je to analogie k Frobeniovi pro nekomutativní prodloužení.
Zajímavá analogie, pane Brohte, ale jsem se nikdy nesetkal s replikátorem, který by uměl skládat hudbu, kreslit krajiny nebo provádět mikrochirurgii.
Pokaždé, když se přiblížíš ke svým emocím, stáhneš se zpátky. Jako kdyby ses snažila schovat za metronom. Tvoje analogie je chybná.
Vaše analogie je velmi barvitá, kapitáne, ale pochybuji, že se vztahuje i k důsledkům vašich činů.
Tvá analogie je trefná, leč mylná.
S tím, že tato analogie tady končí.
Správná analogie.
Divná analogie. takže.
Ta analogie sedí.
Jiná analogie.
Existuje analogie mezi mým lovením ryb mezi útesy a mým postupným odstraňováním lidí.
Je to analogie Frobenia na nekomutativní denotace.
Divná analogie. takže. Dokonce i teď.
To je špatná analogie.
Tvoje analogie je chybná.
Co to je, analogie?
Ranné církevní postavy, jako Tortullian, se velmi snažily prolomit tyto analogie. Dokonce tvrdil, že za tyto podobnosti je zodpovědný sám ďábel.
Ne, myslím, že to je analogie.
Teď nemyslete na bakterie, ta analogie je za námi.
Ta včerejší Ježíšova analogie o Trojjedinosti byla vynikající.
Ne metafora, ne analogie.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

PAŘÍŽ - Jak se hospodářská krize prohlubuje a rozšiřuje, svět hledá historické analogie, které by nám dění poslední doby pomohly pochopit.
Tato historická analogie je sice stále populárnější, avšak zavádějící.
Tyto analogie stojí za povšimnutí, poněvadž jak v Alžírsku, tak v Jižní Africe kolonialismus nakonec neuspěl.
Opět se okamžitě nabízí analogie se zadlužením domácnosti.
Ve skutečnosti je analogie s namířením střelné zbraně zavádějící, protože ve veřejném rozhodovacím procesu stěží můžeme tvrdit, že všechno je v pořádku, dokud nestiskneme spoušť.
Přesto jsou analogie se třetí říší obvykle falešné, byť jako způsob očerňování lidí, s jejichž názory člověk nesouhlasí, jsou nesmírně účinné.
Maritainův příklad vyvrací tvrzení, že analogie mezi křesťanskou a muslimskou demokracií pokulhává.
A co je nejdůležitější, kdybychom brali tyto analogie vážně, každá z nich by vedla k určitým konkrétním krokům, což se dnes ani zdaleka neděje.
Začněme u analogie mezi íránským prezidentem Mahmúdem Ahmadínežádem a Hitlerem.
Analogie s hitlerovským Německem je problematická i z toho důvodu, že pokud by byla pokládána za věrnou, pak by byl jediným rozumným přístupem preventivní úder na Írán a Ahmadínežádovo svržení.
Druhá analogie, totiž analogie se starým systémem rovnováhy moci v Evropě, se těší oblibě zejména mezi izraelskými a americkými diplomaty.
Jistě, historické analogie jsou nedokonalé.
Nešťastná analogie, která se v konfliktu s Irákem ujala, staví Ameriku do pozice šéfkuchaře a zbytek, zejména pak Evropu, do polohy odklízecí čety.
Podle této analogie (která nikterak nenaznačuje, že Evropa je politickou Tour de France) je integrace nikdy nekončícím procesem, který vyžaduje stále nové stimuly, aby nepřevládly síly stagnace a disintegrace.
Máme-li však pochopit, jak obtížně se reaguje na problémy spojené s jadernými ambicemi a protiizraelskou posedlostí Íránu, možná by bylo užitečné analyzovat tři analogie, které se v této souvislosti používají nejčastěji.
Třetí analogie se odráží v nedávných zmínkách izraelského premiéra Ehuda Olmerta o jaderném odstrašení ze strany Izraele, které možná byly chybou, ale pravděpodobně naznačují jistý posun v izraelském strategickém uvažování.
Vzhledem k absenci jakékoliv analogie západní průmyslové revoluce čelili muslimové (a zvláště Arabové) v uplynulých dvou staletích četnému ponižování a částečné kolonizaci.

Možná hledáte...