čeština | angličtina | němčina | ruština

apatie čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená apatie?

apatie

stav bez pocitů nebo bez zájmu o cokoli

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako apatie?

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje apatie?

apatie · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá apatie?

Citáty z filmových titulků

Apatie, pak dobrá nálada, potom koma, a potom nic.
Byl jsem nucen přijmout určité, pro správné, názory. které vytrhly z morální apatie.
A je to tahle apatie, která nás především dostala do těchto potíží, jak všichni dobře víme.
A to být jejich pocta, živit úsilí a snahu těch pár lidí kteří můžou vyvést Indii z otroctví a apatie.
Naše generace se bude muset kát nejen ze slov a činů dětí temnoty, ale také ze strachu a apatie dětí světla.
Velice dobře to chápu. Apatie je řešením.
Chvíli zpívá a pak upadne do apatie.
Tvoje apatie byla přitažlivá.
Lidé potřebují výrazné příklady, které je probudí z apatie, to nemůžu dělat jako Bruce Wayne.
Ani nevíš, jaká je mezi Tvými vrstevníky apatie když se jedná o věci, jako je uchovávání národní historie.
Musíme je z apatie probrat.
Odcházím, aby děti nevyrůstaly v prostředí, ve kterém převládá zlomyslnost, závist, apatie a brutalita.
Takže játra, srdce, mozek, apatie a začalo to v pubertě.
Projevem Cyclothymie jsou změny nálady, hyperaktivita, ztráta zájmu, apatie, nezájem o sex.
Nechte apatie, ztratili jsme bitvu, ne celou válku!
Nicméně nadále trpí potížemi chronické apatie doprovázené symptomy extrémního děsu.
Apatie, která ji ochromovala během pobytu v nemocnici, ustupuje díky dlouhým procházkám, vyjížďkám na ryby, vaření, psaní dopisů a jiným rozptýlením.
Ale samozřejmě bylo to tím, že je pohltila apatie nebo lenost.
Měla by být pro pocta živit úsilí a snahu těch, kteří ji mohou vyvést z otroctví a apatie.
Jde o to, abych nás dostal z apatie.
Lhostejnost, nedostatek energie, neschopnost koncentrace, apatie.
Noční pocení, malátnost, apatie.
Tento typ apatie rozežírá naši zem zevnitř.
Nechci žít tam, kde se apatie považuje za ctnost.
Je to apatie nebo ztráta životního cíle?
Nyní vidím, že se v tobě mísí vztek a apatie.
Bože, tady i ve vězení vládne jenom apatie.
Apatie zabíjí, Hanku.
Připadá ti to jako apatie?
Apatie.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

V Evropě je tato apatie často chápána jako reakce na zpomalení poválečného hospodářského boomu, který se kdysi jevil jako nekonečný.
Pokud si to uvědomí a uskuteční následující řadu vzájemně se posilujících politik, pak se může ze současné apatie vymanit.
Jedním z nich je voličská apatie.
Považme, že vážnými kandidáty na zařazení do příštího vydání DSM, plánovaného na rok 2012, jsou mimo jiné apatie, přehnané nakupování a přehnané užívání internetu.
Zákonitým důsledkem je pak apatie veřejnosti, která hraničí s fatalismem.
To je nebezpečné, poněvadž apatie na sebe nebere podobu rezignace na veřejný život, ale stále více nachází své vyjádření v sektářských a náboženských konfliktech.
Je stále těžké pochopit, proč odmítnutí získalo tolik příznivců, a to i na pozadí všeobecné apatie.
V období, kdy je voličská apatie a zkorumpovanost běžným jevem po celé latinské Americe, Brazilci předvedli, že politika může mít svůj význam a půvab.
Hongkong, zvlášť státní správu, teď svírá jakási apatie.
Nesmíme však podlehnout panice a zoufalství ani se nechat vtáhnout do víru negativní apatie.
Možná i proto se patnáct let po pádu komunismu rozmáhá apatie k politice.
Stagnující ekonomika a absence příležitostí jsou bezpochyby problémem, ale stejně tak jsou problémem nízká volební účast, apatie občanů, všeobecné pohrdání etickými normami a nezájem o výtvarné umění, hudbu, literaturu a myšlenky.
Avšak třebaže jsou dějiny plné krvavých režimů opěvovaných zastrašenými a podvedenými masami, větším rizikem pro demokratické státy je to, že se jejich občané stáhnou do apatie a krátkodobého myšlení zaměřeného na ukojení momentálních potřeb.
Spolu s tím se vyhrocuje veřejné mínění v Saúdské Arábii, především z důvodu zjevné apatie saúdské panovnické rodiny vůči mizérii palestinského národa, zejména v kontrastu s bin Ládinovou smrtonosnou propagandou.

Možná hledáte...