čeština | angličtina | němčina | ruština

atmosféra

Český výkladový slovník

Co znamená atmosféra?

atmosféra

oblast plynu okolo Země či jiné planety  Život na Zemi by bez atmosféry nemohl existovat. vymezená oblast obsahující plyn zvláštního složení pro určitý technologický účel  Trvanlivost potravin se běžně zvyšuje balením v ochranné atmosféře. starší jednotka tlaku odpovídající přibližně tlaku atmosféry poblíž povrchu Země  V pneumatikách je tlak asi jedna a půl atmosféry. souhrn pocitů určité skupiny lidí  Okolo stolu zavládla slavnostní atmosféra.

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje atmosféra?

atmosféra · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...