obchod čeština

Význam obchod význam

Co znamená obchod?

obchod

směna zboží za peníze nebo jiné zboží  Uzavřeli jsme s ním obchod. odvětví hospodářství zabývající se obchodem  Schodek zahraničního obchodu dosahuje vysoké hodnoty. budova resp. její část, kde se prodává zboží  Zajdi do obchodu a kup, co je na tom seznamu.

Synonyma obchod synonyma

Která slova mají podobný význam jako obchod?

Skloňování obchod skloňování

Jak se skloňuje obchod?

obchod · podstatné jméno

+
++

Příklady obchod příklady

Jak se používá obchod?

Jednoduché věty

Obchod zůstává otevřen celý den.
Obchod byl přeplněný mladými lidmi.
Tohle je nejlevnější obchod ve městě.
Má obchod s obuví.
Obchod se zavřel v pět hodin.
Tento obchod je otevřen od 9 do 18 hodin.
V Japonsku nikdy nemusíte chodit příliš daleko, abyste našli obchod se smíšeným zbožím.
Je tam nějaký obchod?
Kde je nejbližší obchod?
Tom otevřel obchod.
Kdy jste otevřeli váš nový obchod?
Na zimu svůj obchod zavřeli.

Citáty z filmových titulků

Jako princ a princezna budete oba dobrý materiál pro obchod.
Palubní obchod.
Melodie plynou sálem a galerií, dokonce až do kanceláří, kde se uzavírá prapodivný obchod.
Obchod jde do háje.
Ríkám ti, Michaele, že je to špinavý obchod.
No tak, obchod je obchod.
Obchod jen čeká na toho pravýho chlápka, který uvede věci do chodu.
Obchod s alkoholem už nebude hrou o nikláky jako dřív.
Prosaďte federální zákon který postaví zbraně na stejnou úroveň jako drogy a obchod s bílým masem.
Předpokládám, že chystá nějaký obchod.
Jeho dům i obchod jsou zavřené, a on není v žádném hotelu.
Zavřel svůj dům i obchod.
Odcházel, co ho znám, ale nikdy nezavíral svůj obchod.
Hlavním cílem těchto návštěv nebyl tolik obchod, ale ztvrzení, čínské nadvlády.
Portugalec měl vynikající nápad, že pokud by našel alternativní cestu, cestu kolem celého pobřeží Afriky, kolem mysu Dobré naděje a do Indického oceánu. pak by tento obchod mohl být jejich.
Jak se Anglický populační růst zrychlil na konci 17. století, obchod přinesl příliv nových živin, jako jsou brambory a cukr, zatímco kolonizace dovolila emigraci přebytečných lidí.
No,zachraňujeme obchod s nudlemi tvého táty.
Teď, je čas se vrhnout na obchod.
Ale předtím, než se vrhnu na obchod, podívám se, co dělají moji kamarádi.
Musím otevřít obchod.
Uzavřeme obchod s ďáblem.
A teď, s novým kontraktem od drah, obchod se rozrůstá. Můj chudáček Lee je hrozně přepracovaný.
Vykradl obchod.
Je to ošizený pozemkový obchod.
Musíš ten obchod zrušit, to je jedno jak!
Moje žena s tebou udělala obchod.
Teď, je čas se vrhnout na obchod. Ale předtím, než se vrhnu na obchod, podívám se, co dělají moji kamarádi.
Pokaždé, když se Rus chystal uzavřít nějaký obchod, objevil se ten chytrý Žid a pokazil mu plány.
Promiňte, pane, ale už jste nám vybral celý obchod.
Co je to za obchod?
Uvidím. Musím zařídit malý obchod.
O jaký obchod se budu starat, jaké části města a jaký je můj podíl.
Znáš starý Krausmeyerův obchod?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Dnes by se takové země měly spojit a nabídnout Íránu (a dalším) obchod.
Při absenci kontroly komunistické strany zradili tito bezpečnostní činitelé profesní etiku a zapojili se do koňských handlů, přičemž neváhali použít sílu, když nějaký obchod neprobíhal dobře.
Jakmile všechny tyto země dosáhnou s EU dohody, bude na celém Balkáně automaticky existovat volný obchod.
Afghánistánu hrozí nebezpečí, že sklouzne zpět do rukou teroristů, povstalců a zločinců, a jádrem těchto potíží země je opiový obchod v řádech miliard dolarů.
Heroinový obchod by nevzkvétal, kdyby západní vlády braly vážně boj proti užívání drog.
Aby se oživil obchod a podnikání, musí být rekonstruovány silnice, letistě a dalsí komunikační systémy.
Nazývá se obchod.
Obchod sice v demokraciích vytváří třenice, ale zároveň také zvyšuje bohatství.
Obchod.
Tato politika by měla vliv na americký hospodářský růst, rozpočtový schodek, státní úspory, a tím i na globální obchod a kapitálové toky.
Řada globálních výzev - namátkou změna klimatu, obchod, vyčerpávání zdrojů, mezinárodní bezpečnost, kybernetické války a šíření jaderných zbraní - bude tudíž vzbuzovat vážnější obavy.
Takovéto studie běžně používaných léčebných metod nejsou časté, protože lékaři, kteří vydělávají na praktikách podrobených analýze, příliš nevítají nezávislé posudky, jež by mohly zničit jejich obchod.
Globální konkurence a integrace trhů práce skrze obchod a outsourcing, což zlikvidovalo pracovní místa a srazilo mzdy.
Argentinský obchod je koncentrován na překvapivě malý počet komodit, např. obilí, maso, polotovary a další zemědělské produkty.
Náš výzkum ukazuje, že když dohody o vzájemném uznávání obsahují restriktivní pravidla o původu, pak se zvyšuje vnitroregionální obchod - na úkor obchodu s jinými zeměmi - a nejvíce tím trpí rozvojové státy.
Třebaže regulační mechanismy Kjótského protokolu i Evropského programu obchodování s emisemi přispěly ke vzniku nového trhu pro obchod s uhlíkem, zainteresované strany dnes znepokojuje nejbližší budoucnost.
Takový postup by velice pravděpodobně povzbudil obchod, jak se přihodilo v Evropě s nástupem eura, a uvalením mezinárodní kázně na měnovou politiku by mohl pomoci zkrotit inflaci, což je pro růst vždycky dobré.
Substituce dovozu se odehrává přímo před vašima očima: obchod s oděvy, který ještě loni prodával jen dovozové zboží, dnes prodává výhradně domácí artikl.

Možná hledáte...