tržiště čeština

Význam tržiště význam

Co znamená tržiště?

tržiště

místo určené k provozování trhů

Synonyma tržiště synonyma

Která slova mají podobný význam jako tržiště?

Skloňování tržiště skloňování

Jak se skloňuje tržiště?

tržiště · podstatné jméno

+
++

Příklady tržiště příklady

Jak se používá tržiště?

Citáty z filmových titulků

Jeho bojový pokřik byl slyšet přes celé tržiště.
Budeme sledovat Caesara, jak se k nám probíjí přes tržiště.
Já se mám chovat jako ve svátek. kvůli téhle osobě, kterou jsem vytáhl z tržiště jako ovadlou hlávku?
Na tržiště!
Ano, a tam je šejch tržiště, jen běžte za ním.
Opakuje se to každé ráno, než odchází na tržiště.
Na sever od tržiště jsme proklepli všechny.
Prohledejte všechna tržiště, náměstí, ulice.
Dů m modlitby, a ne tržiště!
Dům modlitby, a ne tržiště!
Je na tvojí straně tržiště. Chci, abys přistavil poblíž auto.
Odvezte mě z tohodle tržiště.
Tržiště je hned támhle.
Svět je velké tržiště, viďte.
Lidé u dvora jsou prý ze zrůd z tržiště unešení. - To ano. A víš proč?
Nepůjdeš se mnou na tržiště?
Jeho bojový pokřik byl slysět přes celé tržiště.
Jdu na tržiště.
Na tržiště?
Je velká jako tržiště.
Slimovo Tržiště kejháků?
Prohledáme tržiště.
Já se mám chovat jako ve svátek kvůli téhle osobě, kterou jsem vytáhl z tržiště jako ovadlou hlávku?
Je na tvojí straně tržiště.
Odvezte mě z tohodle tržiště. Zkroťte moje pudy.
Myslím, že znamená velké tržiště.
Vykonal pouť na Velké tržiště.
Tady na místě tržiště?
Z jakého důvodu jste na tržiště přišli?
Přes tržiště, pak rovně.
Přes týden je tu tržiště, která nabízí všechny druhy ovoce a zeleniny.
Připravte pranýř na tržiště.
Než zaútočíme na tržiště, budeme ve spřátelené části, takže nikdo nevystřelí, dokud na něj nezačnou střílet.
Jsem na jihu tržiště.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Vzhledem k tomu, jak mnoho je v sázce, je rozumné postavit hlídku poblíž každého močálu, města, veřejného tržiště a zemědělského zařízení na světě.
Tento postoj už si vyžádal vysokou cenu: kdyby existovalo soutěživější tržiště idejí, chybný Washingtonský konsenzus se vůbec nikdy nemusel stát konsenzem.
Tržiště myšlenek však, stejně jako každý jiný trh, potřebuje regulaci: konkrétně by jeho účastníci měli být vázáni normami poctivosti, pokory a zdvořilosti.
Na podkladu nové výpočetní a telekomunikační techniky bylo vystavěno obří tržiště pro odvozené instrumenty.
Zde je tedy skromný návrh, který se týká všech demokracií: tržiště myšlenek funguje lépe, pokud občané lépe vidí kompromis mezi přesností a zábavností nebo mezi přesností a stranickou loajalitou.

Možná hledáte...