čeština | angličtina | němčina | ruština

Český výkladový slovník

Co znamená připomínka?

připomínka

kratší komentář, vyjadřující něčí stanovisko nebo doplňující určité informace akce či objekt, který připomíná významnou dřívější událost křes. modlitba připomínající svátek, místo něhož se slaví jiná událost

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje připomínka?

připomínka · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...