radost čeština

Význam radost význam

Co znamená radost?

radost

pocit štěstí vyvolaný pozitivně vnímanou událostí  Jeho úspěch v mezinárodní soutěži nám všem udělal velkou radost.

Synonyma radost synonyma

Která slova mají podobný význam jako radost?

Skloňování radost skloňování

Jak se skloňuje radost?

radost · podstatné jméno

+
++

Příklady radost příklady

Jak se používá radost?

Jednoduché věty

Dívat se na krásné obrázky ji dělá velkou radost.
Marie je dívka, se kterou je radost si povídat.
Kde je hudba, tam je i radost.
Budou mít radost.
Jsem rád, že ti to dělá radost.
Ani radost ani smutek netrvají věčně.
Tom řekl, že tu práci dělá pro radost, ne pro peníze.
Sdílel mou radost.
Tvoje oči vyzařují radost.
Máme radost, že jste tady.
Máme radost, že ses vrátil.
Mám jenom radost, že se Tom vrátil.
Tom měl z takového dárku radost.
Máš z toho radost?
Měla radost z nových šatů.

Citáty z filmových titulků

Plác muže trvati celou noc, ale radost jej ránem následuje.
Nic by mi neudělalo větší radost.
Proč ne, nic by mi neudělalo takovou radost.
Mám z tebe radost, Manuelo.
Udělá ti to radost? - O to nejde.
Pan Kringelein by mi udělal radost, kdyby vaši výzvu k tanci nepřijal.
Měla bys mít radost.
Udělala bys radost starému muži.
Zaráží mě, že mají lidé takovou radost. z ubližování si navzájem.
V tak okouzlujícím místě je radost prohrát peníze.
A pro mne upřímná radost, milý barone.
Asi bude mít radost.
Mám radost.
Jsem si jistý, že budou mít určitě radost.
Jakou radost přináší čínská dívka taková, se šarlatovým srdcem a jménem Mingová.
Možná radost z Vánoc.
A bude z toho mít radost stejně jako já.
Ptala ses mě na radu, ale ty žádnou nepotřebuješ, protože umíš hledat radost v obyčejných věcech.
Oni z toho asi mají radost, ale co z toho mají ostatní?
Skoro jako bys z toho měl radost.
Samozřejmě, že mám za tebe radost.
Z formy šlehají plameny a crčí pára. To způsobí velikou radost mezi už tak rozjařenými astronomy.
Každá radost je založena na zlu.
Rada starších, která nenávidí radost, nechala zatknout vaši bohyni, protože vám na jeden den dala radost.
Nic by mi nezpůsobilo větší radost, než být s tebou.
Uchop tu radost, budeš mít.
Mám nezměrnou radost. Dozvídáte se jako první, že Friede souhlasila, že se stane mojí ženou.
Neměl jsem radost z toho, že Cam zůstává, ale, víte, doufal jsem, že se změnil.
Jaká radost!
Omlouvám se, pane, ale udělal byste nám velkou radost, kdybyste naši svatbu uspíšil.
Nejsem milý, hodný džentlmen jako ti. Hodní, milí džentlmeni, na které je radost pohledět a.
Na mou čest, zdá se, že máš radost.
Máš radost, že?
Máš radost!
Ale na tomto světě je radost krátká, zlatíčko, a ta tvoje je nanejvýš nejistá, protože nevíš, kdy se vrátím. Že ne?
Máš z toho radost, miláčku?
Udělal jste mi radost!
Pan Kringelein by mi udělal radost, kdyby vaše vyzvání k tanci nepřijal.
Copak vy nemáte radost?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Samozřejmě není žádná radost přihlížet, jak se ceny akcií hroutí v důsledku prudce rostoucí neschopnosti splácet hypotéky.
Přitom během posledních dvou generací skutečně došlo k podstatné změně: ředitelé věnují více pozornosti snaze dělat radost akciovému trhu, což je pravděpodobně dobrá věc.
Většina majitelů domů nesází jen tak pro radost.
Mnoho Juščenkových věrných nemá žádnou radost, že výměnou za vládní souhlas se spravedlivějšími volebními pravidly přistoupil Juščenko na převedení některých prezidentských pravomocí na parlament.
Možná že by tedy zákonodárci tváří v tvář obětem předchozích politik a budoucím obětem současných politik měli jednoduše radost, že konečně mohou rozdělit zdroje optimálně efektivním způsobem.
Pokud se však vedlejší pruh vytrvale pohybuje a my stojíme, naši radost nakonec vystřídá podráždění a vztek.
Přesto musím přiznat, že když Německo podlehlo Španělsku, nedokázal jsem potlačit malou, leč intenzivně pociťovanou radost.
Také oni by si přáli, aby život, pragmatismus, tvořivost, ba dokonce i radost nabyly vrchu.
Banky měly radost, že mohou vydělat pár drobných navíc na údajně bezrizikových aktivech, a napěchovaly své účetní bilance vládními dluhy slabších zemí.
Pořizování rekreačních domů pro radost bylo vyhrazeno bohatým a nejevilo se tedy příliš jako téma k rozhovoru s řadovými obchodníky, jež na takových konferencích potkávám.
Možná s tím nějak souvisí ryzí krvežíznivost - radost ze způsobování bolesti nenáviděnému nepříteli.
Mám radost, když plavu rychle, ale pokud bych svůj čas zlepšil jen díky ampulce, nenaplňovalo by mě toto zlepšení žádným pocitem úspěchu.
Protiinflační jestřábi ve Frankfurtu nemají z Bernankeho agresivního snížení sazeb o 50 základních bodů a příslibu dalšího poklesu ani trochu radost.
Toto není argument proti pokroku: já mám například radost, že lidé už neumírají ve čtyřiceti letech na neštovice.
Žízeň po vědomostech, radost ze spojení se světem a vcítění se do myšlení lidí z odlišných kultur, to jsou vlastnosti, které mohou zajistit rozmanitost v jednotě a jednotu v rozmanitosti.
Zatímco celý Západ oslavuje desáté výročí konce komunismu jako válku vyhranou bez jediného výstřelu, v celém bývalém sovětském bloku se radost naopak mísí s tvrdou zkušeností posledních deseti let změn.
Pro Cháveze ve Venezuele je očividně důležité dělat radost svým spolubojovníkům.
V dějinách lidstva se nestává často, aby národ musel čelit takové brutalitě a uchoval si přitom s takovou grácií radost ze života.

Možná hledáte...