čeština | angličtina | němčina | ruština

sentimentální čeština

Synonyma sentimentální synonyma

Která slova mají podobný význam jako sentimentální?

sentimentální čeština » čeština

falešně patetický

Skloňování sentimentální skloňování

Jak se skloňuje sentimentální?

sentimentální · přídavné jméno

+
++

Příklady sentimentální příklady

Jak se používá sentimentální?

Citáty z filmových titulků

Jsem prostě sentimentální.
Ne, tehdy jsem byl sentimentální a moc pošetilý.
Asi si o budeš myšlet, že jsem sentimentální trouba, ale nedala bys kadeř svých vlasů?
Vypil jste moc vína a jste sentimentální.
Najednou je z tebe sentimentální školačka?
jsem děsně sentimentální.
Nebuďme sentimentální.
Kvůli tobě je Antro sentimentální.
Sentimentální výprava.
Jste trochu sentimentální, co?
Protože cítím, že pod cynickou skořápkou jste sentimentální člověk.
Jste odporně sentimentální.
Je to tak. Jste sentimentální.
Vy nejste jen sentimentální, stal se z vás vlastenec.
Promiň, synu, připadáš mi sentimentální.
jsem desne sentimentální.
Vymysli si nějakou hrůzně sentimentální historku z dětství a přinuť ji k slzám. Arnošt: Myslíš, že to pomůže?
Taková trochu sentimentální cesta.
Sentimentální chlapík, že ano? -Ano i ne.
Sentimentální chlápek, že ano?
A pamatuj si, můj sentimentální příteli že srdce se neposuzuje dle toho, jak hodně máš rád ale jak hodně mají rádi ostatní.
Jste sentimentální.
Sám jsem poněkud sentimentální.
Sentimentální žvanění.
Nejsem sentimentální.
Lidé jsou v sentimentální v takových věch.
Vím, že nesnášíš, když jsem sentimentální, ale věř mi, říkám jen zlomek toho, co cítím.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Měli bychom ji odsoudit jako sentimentální nesmysl?

Možná hledáte...