třikrát čeština

Význam třikrát význam

Co znamená třikrát?

třikrát

ve třech případech, trojnásobně

Synonyma třikrát synonyma

Která slova mají podobný význam jako třikrát?

třikrát čeština » čeština

trojnásobně

Příklady třikrát příklady

Jak se používá třikrát?

Jednoduché věty

Jeho dům je třikrát tak velký jako ten můj.
Jeho dům je třikrát větší než můj.
Rogalo je strašný pták; třikrát jsem musel vystřelit, než toho chlapa pustil.
Tvůj příjem je třikrát větší, nežli můj.
Má třikrát tolik knih co já.
Tom na Mary třikrát vystřelil.
Mám třikrát více knih než on.
Normálně jíme třikrát denně.
Četl jsem ten příběh třikrát.
Tom přečetl dopis třikrát.
Potkal jsem je jen třikrát.
Potkala jsem je jen třikrát.
Tom byl třikrát nominovaný.
Tom nám už třikrát vyhrožoval, že podpálí náš dům.
Tento týden Tom už třikrát zaspal.
No tak, už jsem tě třikrát zvala ke stolu - přijdeš konečně?

Citáty z filmových titulků

Třikrát někam volal.
A jestliže jsi vyzval Pána temnot, jenž tobě pomocníkem jest. udělí tobě všechnu moc a slávu světa tak běž na rozcestí a třikrát jej zavolej.
Chodívá sem. dvakrát třikrát týdně pro dopisy.
Třikrát víc, než je potřeba. Nevím kde budou vůbec všichni spát.
Třikrát na devítku.
Můžete třikrát!
Jak tě znám, ty bys je krmil třikrát denně pečenými kuřaty a balil do vyšívaných dek.
Třikrát na Chipse.
A víte, co se stane, když zazvoníte třikrát?
Volal jsem vás třikrát.
Třikrát týdně, co vy na to?
Třikrát jsem málem přišel o práci.
Znal jsem jednoho, co se třikrát oženil s tou samou, a pak si vzal její tetu.
Třikrát nám proklouzl mezi prsty.
Střelili jsme ho třikrát.
Třikrát musí ctitel prokázat sílu nebo zemřít!
Musíte mě porazit třikrát, králi: hod kamenem, ve skoku, a ve vrhu kopím.
Krátká prohrává, dlouhá vyhrává. Taháme třikrát.
Třikrát.
Hádejte třikrát, Sherlocku.
Málem mě už třikrát zabili.
Třikrát víc, než je potřeba.
S nosem, který jsem třikrát předělával. a uchem, které dnes ráno odpadávalo.
Už třikrát jsi mě vojebal.
Ano, ptali jsme se vás již třikrát.
Třikrát někam volal. Všechny byly z budky.
Můžete třikrát! Takže je to vaše.
Tak zavři oči a zaťukej podpatky, najednou a třikrát.
Třikrát brandy.
Třikrát a spustí se déšť.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Za posledních deset let se míra jejich předepisování zvýšila třikrát.
George W. Bush si hospodářskou politiku představoval tak, že třikrát sníží daně a zároveň zvýší výdaje na válku.
Mzdy italských vojenských velitelů a policejních náčelníků jsou téměř třikrát vyšší než mzdy jejich amerických protějšků.
Příjem per capita Jižní Korey se od té doby zvýšil 23 krát, zatímco ten Pákistánu pouze třikrát.
Rozdíly v příjmech mezi východními kandidáty a EU jsou navíc třikrát vyšší, než byla před dvaceti lety příjmová nerovnost mezi Evropou a Pyrenejským poloostrovem.
Třikrát sláva novým laureátům Nobelovy ceny za ekonomii, Danielu Kahnemanovi z Princetonské univerzity a Vernonu Smithovi z Univerzity George Masona ve Virginii.
Teď tyto nezaměstnané bez vzdělání postihuje třikrát vyšší míra nezaměstnanosti než absolventy vysokých škol.
V jistém smyslu si Italové samozřejmě zvolili klaunskou postavu za premiéra už třikrát.
Fondu třikrát sláva!
Letos se světoví lídři sejdou celkem třikrát, aby dali naší planetě nový směr.
Od ledna 2011 porazila egyptská revoluce Mubarakův režim a jeho pozůstatky dokonce třikrát: poprvé Mubarakovým vystrnazením, poté v parlamentních volbách konaných počátkem letošního roku a nyní Mursího vítězstvím.
Třikrát na zdraví Emmy Bonino; nevadí, jestliže neuspěje.
S průměrem 35 zaznamenaných vražd za rok (neoficiální odhady jsou třikrát vyšší) se Mexiko v počtu zločinů mířených proti homosexuálům řadí na druhou příčku, hned za Brazílii.
Pokusy o legitimizaci omezené formy sňatků homosexuálních párů třikrát svorně potlačily v místním kongresu Mexico City jak levicové, tak pravicové strany.
Bush si hospodářskou politiku představoval tak, že třikrát sníží daně a zároveň zvýší výdaje na válku.
V letech 1990 až 2010 průměrný důchod na hlavu v rozvíjejících se a rozvojových zemích rostl téměř třikrát rychleji než průměrný příjem v Evropě, Severní Americe a Japonsku, oproti nižším či přinejlepším shodným tempům růstu po bezmála dvě staletí.
McKinsey Global Institute nedávno odhadl, že světová finanční aktiva dnes víc než třikrát převyšují světový HDP - to je trojnásobek poměru z roku 1980 (a ještě mohutnější nárůst oproti pouhým dvěma třetinám světového HDP po druhé světové válce).
Německo by udělalo dobře, kdyby si vzpomnělo, že i ono samo v minulosti hned třikrát vydělalo na odepsání dluhů.
NEW YORK - Každá válka se vede třikrát.

Možná hledáte...