1. STUPEŇ ucelený 2. STUPEŇ ucelenější 3. STUPEŇ nejucelenější

ucelený čeština

Význam ucelený význam

Co znamená ucelený?

ucelený

tvořící úplný celek (v němž nic nechybí)

Synonyma ucelený synonyma

Která slova mají podobný význam jako ucelený?

ucelený čeština » čeština

souvislý dobře sestavený

Skloňování ucelený skloňování

Jak se skloňuje ucelený?

ucelený · přídavné jméno

+
++

Příklady ucelený příklady

Jak se používá ucelený?

Citáty z filmových titulků

Ucelený?
Ano, ucelený.
Ucelený.
Konečný a ucelený seznam.
Až vám budou předloženy všechny důkazy, až si z nich složíte ucelený obraz, dojdete k závěru, uvidíte, že Alexander Cullen, zavraždil tři osoby. Chladnokrevně, a úkladně.
Popsaný a potom interpretovaný jako souvislé vyprávění. Ucelený dojem subjektivního nelineárního zážitku.
Ne dva nekompletní životy. ale jeden ucelený život.
Já sem vám jen navrhl, jak byste měla žít. Jeden úplný ucelený život je lepší, než dva. neúplné životy. ale o to víc zábavný.
Když si na chvíli připomenu její mimozemský původ, Chianin úhel pohledu je ucelený, dobře promyšlený a podle mého názoru správný.
Konkrétnější detaily, utvářejí ve čtenářově mysli ucelený obraz.
Měl by být ucelený obraz jejich vlastních sponzorů poškozen?
Ucelený obraz její touhy po pomstě.
Nikdy jsem se necítil tak ucelený dokud jsem nepotkal tebe.
Pane Wickhame, myslím, že si uděláte ucelený obraz, když vám řeknu, že jen samotný krb v druhé jídelně stál osm set liber!
Chianin úhel pohledu je ucelený, dobře promyšlený a podle mého názoru správný.
Hergot!. - Teď nemáme ucelený obraz.
Ne, líbil, orel byl majestátní a krásný, ale někdy musíš obětovat podívanou pro ucelený děj.
Tento seznam by měl mít ucelený přehled kdo tam ten den byl. Jména,čísla sedadel,že?
Nyní jsme teprve na začátku toho, abychom si o tom mohli udělat ucelený obrázek.
Ten výstup byl ucelený.
To nám poskytuje první opravdu ucelený pohled na tato neuvěřitelná zvířata.
Dobře, no, víš, je to ucelený pohled holky na to kým byla a jak se změnila její sexualita.
To nezjistíme, dokud nevytvoříme ucelený obraz toho, co to je.
Dostaneš z nich ucelený obraz?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

V důsledku toho se dal internetový prohlížeč - jakož i další multimediální software - začlenit do rámce Windows jako ucelený softwarový balík.
Evropa skutečně potřebuje ucelený plán, aby se vyvarovala pádu, který by zahrnoval recesi, rostoucí nezaměstnanost a ochabování bankovních soustav.
Je za tím účelem nutné uvolňovat pnutí a uskutečňovat ucelený přístup, jehož součástí budou ekonomické vazby.
Zánik levice však ještě neznamená, že má pravice ucelený hospodářský program.
Teď je však načase předložit Íránu ucelený balíček - co musí udělat a co bude odměnou, pokud bude souhlasit.
Proto i když koalice gubernátorů, Lužkova a Primakova v prosincových volbách získá většinu křesel v parlamentu, neexistuje záruka toho, že se jim podaří prosadit jednotný a ucelený program.

Možná hledáte...