unce | unia | únik | rune

unie čeština

Význam unie význam

Co znamená unie?

unie

organizace sdružující osoby, státy či jiné subjekty

Unie

(zkráceně) Evropská unie

Synonyma unie synonyma

Která slova mají podobný význam jako unie?

unie čeština » čeština

svaz sdružení sjednocení spolek spojení dohoda aliance

Skloňování unie skloňování

Jak se skloňuje unie?

unie · podstatné jméno

+
++

Příklady unie příklady

Jak se používá unie?

Jednoduché věty

Junckerova politika vede, podle mého názoru, k rozpadu Evropské unie.
Esperanto, oficiální jazyk Evropské Unie, konečně!

Citáty z filmových titulků

V táboře unie severně od Chattanoogy.
Georgia má právo vystoupit z Unie.
Ale doufám, že budeme smět odejít z Unie v míru.
Nás spojuje jednotná unie. Kdo pro ni nic neudělá nepatří k ní.
Na co máš na sobě odznak unie.
Moje unie mi zakazuje, abych pracoval více než dvě hodiny denně.
Připijete na největší stát Unie?
Dovolí důstojník Unie, aby o mně říkali, že nejsem dáma?
Každý knoflík představuje prvních 13 států unie.
Přeji si, aby jste ho hledali ve všech státech Unie!
Vím, už mi moc nezbývá ale já se modlím, abych měl dost času k nahromadění důkazů a přivedení k válečnému soudu všech těch, kdo zdiskreditovali a zneuctili uniformu Unie!
My jsme k volbě byli přinuceni, když válka mezi státy stanovila, že jsme byli příslušníky Unie nebo rebely Konfederace.
Budete mluvit s Ananem 7, hlavou Vysoké rady Eminianské unie.
A nakonec, tři členové kuřácké unie včera přistižení za tělocvičným skladem, se dostaví ke mně po shromáždění. Bude mi potěšením slyšet a vidět, jak za to zaplatí.
Díky tomu je spolupráce unie a policie vzhůru nohama.
Florida je nejskvělejší stát unie. -Ano?
Tady jsou ale rodiny ze všech států Unie.
Unie má mezi sebou samé divochy.
Mezi Nevadou a Mississippi je 17 pevností Unie...střežících silnice a každý centimetr řeky.
Bude to těžká a nebezpečná cesta, i když jsme unikli vojákům Unie.
Nedovol, aby se vyptával, je to špión Unie.
Ve městě je špión Unie jménem Bradford, který mě zná a ví, proč jsem tady.
Na západní straně města je posádka Unie.
Takže jednotky Unie ustoupili, co?
Nemůžeš je zastavit, Kerry, celá armáda Unie je nemůže zastavit.
Vyhnete se tak základně Unie v Mormon Station.
Florida je nejskvělejší stát unie.
Nás spojuje jednotná unie.
Vím, že kvůli té noze tu už dlouho nebudu, ale snad budu mít dost času, abych získal důkazy pro vojenský soud proti všem, kdo zostuzují uniformu Unie.
Takže, George si šel do Unie pro krocana zdarma. protože Unie vždycky dávala Georgovi na Vánoce zdarma krocana. protože byl zasažen střepinou v první Světové Válce.
Od počátku Správců byla v naší unie ta největší harmonie, která se dala ve vesmíru vidět.
Se vším tím neklidem v konzulech unie, tak nevím, ale možná by měli Pěstouni být ozbrojení.
Mluvím za mnoho lidí z Trakenské unie.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Tento malý kus Ruska, který se rozprostírá na břehu Baltského moře a v němž bydlí milion obyvatel, je vklíněn mezi Polsko a Litvu, dva budoucí členy Evropské unie.
Ruský prezident Putin a Evropská unie se dohodli na opatření, které tyto překážky značně ulehčuje, aniž by statut Litvy a Polska v rámci režimu Evropské unie byl jakkoli narušen.
Od Evropské unie si tento cíl žádá štědrost, od Moskvy pak pružnost.
V širším kontextu by tento vývoj mohl vést k posílení takzvané Severní dimenze Evropské unie, jejímž cílem je oblast volného obchodu všech zemí ležících při Baltském moři.
Rozšíření Evropské unie a Severoatlantické aliance - ještě před pár lety šlo o výjevy z divokého snu.
Povrchní úpravy ale budoucí potřeby Evropské unie nenaplní.
Původním záměrem SZP bylo zajistit zdroj potravin pro prvotních šest členských států Unie, které potraviny dovážely a usilovaly o jistou míry soběstačnosti.
Zlepšení zemědělské produktivity mělo prospět venkovským oblastem a zajistit zemědělcům poměrný podíl na narůstajícím bohatství Unie.
Maurice Obstfeld později poukázal na to, že kromě fiskálních transferů měnová unie potřebuje jasně definovaná pravidla pro půjčky poslední záchrany.
Cílem musí být nejen vydobýt si znovu srdce Evropanů přemožených skepsí, ale také přesvědčit je, že pro zvládnutí výzev, jimž Evropané čelí, je Unie nepostradatelná.
Evropská unie nepotřebuje sliby, ale nový směr.
Evropská unie by se měla přestat snažit dělat všechno a zaměřit síly na to, aby vykonala méně, ale účinněji.
Lidé příliš rychle zapomínají na Ukrajinu, na tuto velikou zemi u zítřejší hranice rozšířené Evropské unie.
Logickým důsledkem kritérií stanovených Kenenem a Obstfeldem, ba i Mundellova kritéria mobility pracovní sil je, že měnové unie nemohou přežít bez politické legitimity, která nejspíš zahrnuje i všeobecné volby napříč regionem.
Evropská unie se konečně zavázala pomoci svým členům ve finanční tísni.
Je zapotřebí nového přístupu: Evropská unie by měla využít perspektivy celoevropské integrace jako způsobu k podpoře integrace na regionální úrovni.
Evropská unie by mohla fungovat jako magnet, který spojuje celou Evropu a tím pádem také jednotlivé země regionu.
Je zapotřebí je v celém regionu sjednotit. Regionální sazbu daně z přidané hodnoty bude pravděpodobně nutno mírně zvýšit, a to v případě, že na kompenzaci ztrát v příjmech ze cla, jež budou důsledkem celní unie, nebude stačit omezení výdajů.

Možná hledáte...