ébattre francouzština

pobíhat, dovádět

Význam ébattre význam

Co v francouzštině znamená ébattre?

ébattre

Donner du mouvement en pleine liberté pour se détendre, se divertir.  Je t'ai revue, ô douce ville, après dix ansD'absence, et j'ai revu tes bruissants ombrages,Où j’ébattais ma vie avec ceux de mon âge,Libre du noir souci que je porte à présent.

Překlad ébattre překlad

Jak z francouzštiny přeložit ébattre?

ébattre francouzština » čeština

pobíhat dovádět

Příklady ébattre příklady

Jak se v francouzštině používá ébattre?

Citáty z filmových titulků

Ce n'est pas aussi simple que t'ébattre avec ta femme.
Do mě tak snadno nepíchneš, jako do své ženy. Vstaň!
Pour voir Linda s'ébattre dans l'eau tout en bas. pour lui faire signe, il faut s'avancer. jusqu'à l'extrême bord du rocher!
Abyste mohla vidět dolů na Lindu ve vodě a zamávat jí. musela jste se postavit až na samý okraj útesu.
Je réalisais alors que Leslie et moi serions seuls, ici, à nous ébattre.
Došlo mi, že Lesley a já nebudeme při laškování nikým rušeni.
Maintenant, mes laquais vont s'ébattre dans les ténèbres. jusqu'à la fin des temps.
Teď budeme vládnout v temnotě až navěky.
Mais je ne vais pas m'ébattre tout nu. dans un obstacle d'eau devant tout le personnel du procureur général!
Ale nehodlám se nahý koupat. v golfovém jezírku před všema lidma ze státního úřadu!
Souviens-toi, avant de jouer à la veuve vigoureuse, de t'ébattre et de te montrer à de fastueuses festivités en ville, souviens-toi de te bien conduire.
Neboť ženy tolik milují tu část mužů, která je jako úhoř, bez kostí. To jo.
La Nellie est toujours partante pour s'ébattre dans le foin.
No, víte, že stará Nellie je vždycky pro dovádění u sena.
Chacun disposera de plus de temps pour s'ébattre dans les champs et les rivières.
Každý měl mít spoustu volného času, poskakovat po hřišti, sjíždět řeky.
Il aurait de quoi s'ébattre. Et l'école du quartier est fantastique.
No, je tu dostatek místa pro venkovní tělocvičnu a místní školka je úžasná.
Il savait que son esprit ne serait plus jamais libre de s'ébattre comme. l'esprit de Dieu.
Věděl, že jeho mysl by už nikdy nebyla svobodná. jako mysl Boží.
Encore moins de s'ébattre avec un lad.
A dovádět s personálem.
S'ébattre?
Dovádět?
Ses forces diminuant, elle a forcé notre fondateur à la regarder s'ébattre avec d'autres hommes dans le lit conjugal!
Ale jak jeho životní síla ochabla, tato donutila našeho zakladatele sledovat, jak zabavuje své milence v jeho vlastním manželském loži!

Možná hledáte...