bestie čeština

Překlad bestie francouzsky

Jak se francouzsky řekne bestie?

bestie čeština » francouzština

dur bête brute

Příklady bestie francouzsky v příkladech

Jak přeložit bestie do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Jste hnusná bestie.
Vous êtes une sale brute.
Jste zvíře. krutá, zbabělá bestie!
Une brute cruelle et lâche!
Poelzig je šílená bestie, já vím.
Poelzig est un monstre fou, je le sais.
Nenávidím tě, ty bestie!
Je vous hais, sale brute!
Krutá bestie!
Sale bête!
Tohleto odpoledne bude výjimečné. Věřte mi, že divnější bestie jsem neviděl. - Líné a zákeřné.
On a tiré. deux taureaux dangereux, vicieux.
Já věděl, že ho ta bestie jednou dostane.
Je savais que la bête l'aurait.
Ne, býk není bestie.
La bête, ce n'est pas le taureau.
Publikum je ta bestie!
C'est la véritable bête.
Není to člověk. Je to bestie.
C'est pas un homme.
Vidíte, ctihodnosti? Ta bestie ani nemluví.
Vous voyez, Votre Honneur, il ne peut même pas parler.
Má znamení bestie.
Il porte le signe de la bête.
Malá bestie! Ano, ode dneška.
Je n'ai jamais hésité à rendre malheureuse une jeune fille qui voulait être heureuse.
Viděl jsem ti to v tváří. Byla to tvář zvrácené, vražedné bestie.
J'ai vu l'expression de ton visage.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Deset let potlačování ve velkém měřítku zdaleka oheň terorismu neuhasilo - naopak, tento oheň se šíří dál, překonává hranice, zaplavuje Severní Kavkaz a z bojovníků dělá bestie.
Au bout de dix années de répression à grande échelle, le feu, loin de s'éteindre, s'étend, franchit les frontières, embrase le Nord Caucase et ensauvage les combattants.
Výsledkem nebyl tradiční fiskální konzervatismus, demokratické politiky bez Demokratů, ani populismus opřený o teorii vyhladovění bestie, nýbrž něco, co nemá jméno.
Ce qu'il en est sorti ne représentait ni un conservatisme fiscal traditionnel, ni des politiques démocrates sans Démocrates, ni un populisme visant à affamer l 'animal mais une chose sans nom.

Možná hledáte...