betonový čeština

Překlad betonový francouzsky

Jak se francouzsky řekne betonový?

betonový čeština » francouzština

béton

Příklady betonový francouzsky v příkladech

Jak přeložit betonový do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Váš betonový vánoční dárek přišel o 2 vteřiny dříve, vrelé díky.
Ton petit cadeau de Noël est arrivé deux secondes trop tôt. non pas grâce à toi.
To je na cementu to betonový.
C'est ça qui est super.
Betonový.
Des tuyaux de ciment.
Sharkey mu dá betonový boty a hodí ho do řeky.
Putain! Sharkey lui fera des pompes en béton!
Co udělají? Dají ti betonový sandále kvůli přihlášce?
Qu'ils te mettent les pieds dans le ciment pour une place en fac?
Tady máme betonový kvádr který má na zadní straně pěticentimetrový ocelový plát.
Ici, nous avons un bloc de béton et, derrière ça, une plaque d'acier épaisse de 5 cm.
Viděl jsem betonový památník. základní kámen města Northfork.
J'ai vu le monument en béton. Pierre tombale de la ville de Northfork.
A jaký šance měl Zeberdee jako dítě, vyrůstající v betonový džungli, na drogách a nenávisti?
Et quelles étaient les chances de Zeberdee, en tant que gosse élevé dans une jungle de béton, à travers la colle et la haine.
Pak je tenhle betonový chodník zlatým dolem.
Ce morceau de bitume est un emplacement en or.
Zestárnete a umřete v betonový krychli s hajzlem a mřížema.
Tu vas vieillir et mourir dans une boite de bitume avec des barreaux d'un coté et un chiotte de l'autre.
V podstatě je to čtyřposchoďový betonový panelák, který slouží k ubytování asi 120 studentů s poblázněnými hormony.
En gros, c'est un bâtiment de 4 étages, hébergeant quelques 120 étudiants aux hormones déchaînées.
Měli jsme použít betonový blok, jak jsem chtěl.
J'avais dit qu'il fallait du parpaing.
Když jsem odsud odcházel, byly tu jen šedivý zdi a betonový činžáky.
A mon départ, il n'y avait que des murs et des échafaudages.
On je tu betonový kluk? Oni žádné stážisty nepotřebují. žádné tam ani nechtějí.
Le garçon dans le ciment?

Možná hledáte...