esimio italština

znamenitý, vynikající, velectěný

Význam esimio význam

Co v italštině znamená esimio?

esimio

di colui che per le sue doti o qualità si distingue dagli altri

Překlad esimio překlad

Jak z italštiny přeložit esimio?

Příklady esimio příklady

Jak se v italštině používá esimio?

Citáty z filmových titulků

La corte dà la parola. all'esimio avvocato della difesa.
Soud nyní vyslechne. váženého pana obhájce.
Mio esimio conte Castellan.
Můj drahý hrabě Castellane.
Esimio collega e Senatore anziano dell'Illinois, è disposto a cedere la parola a me?
Přepustí můj dobrý přítel a kolega, ctěný starší senátor za Illinois, právo projevu mně?
Ringrazio I'esimio Presidente per la sua cortese, ma meritata, tirata d'orecchie.
Děkuji ctěnému předsedovi za jeho zdvořilé pokárání.
E vedo seduto, al tavolo numero 7, I'esimio Senatore degli Utah, Brigham Anderson.
A tamhle u stolu 7 vidím senátora za Utah, Brighama Andersona.
Esimio Varlam!
Pane Varlame!
Esimio Doxopulo!
Pane Doxopulosi!
I dati della stimata Miriam e dell'esimio Mosé, di puro sangue azul, li conosco molto bene.
Minulost paní Miriam a pana Mose, jejich modrá krev, to vše je mi dobře známo.
In quanto a lei, esimio Sandro, le chiedo una cortesia.
Pokud jde tady o váženého pana Sandra, chtěl bych si ověřit jednu okolnost.
Calmati, esimio Sandro.
Nerozčiluj se, Sandro.
Non è vero esimio Varlam.
Jen to na nás nesvádějte, pane Varlame.
Esimio Sandro, le chiedo di scusare i miei diligenti aiutanti.
Milý Sandro, rád bych se vám omluvil za své příliš pilné podřízené.
Sandro conosce già l'esimio Kayosro Doxopulo.
S panem Kajosro Doxopulosem se Sandro už zná.
Esimio Sandro!
Milý Sandro!

Možná hledáte...