immesso italština

Význam immesso význam

Co v italštině znamená immesso?

immesso

fatto entrare

Příklady immesso příklady

Jak se v italštině používá immesso?

Citáty z filmových titulků

Hai immesso l'intero numero?
Vložil jste tam celé číslo?
Hai immesso l'intero numero?
Vložil jste tam celé číslo?
Abbiamo immesso i loro diari che contengono il programma.
Zkopírovali jsme deníky z Yamato, program byl v nich.
Malgrado l'istinto di sopravvivenza che mi hanno immesso nell'anima, preferirei morire che tornare su Lunar v.
I přes ten pud sebezáchovy, který vložili do mé duše, bych raději zemřel, než se vrátil na Lunar V.
Il contenuto dei loro diari è stato immesso nella mia memoria.
Jejich deníky a záznamy byly přeneseny do mých paměťových buněk.
Dopo averlo immesso, il computer lo tradurra'.
Až to tam zadá, počítač je přeloží.
Abbiamo immesso il gene vampiro in altre specie.
Křížili jsme upíří geny s jinými druhy.
Hanno immesso questa merda nelle condutture?
Ten sajrajt dostali do potrubí? -Dostali.
Iprezzisonocrollatia112 e 5 dopo che la Lawton Brothers ha immesso ordini di vendita per3 miliardi di dollari.
Ceny klesly na 112,05, když Lawton Brothers začali prodávat za 3 mld.
Uh beh..pensiamo che la soluzione migliore sia il veleno antisimbionte, immesso sotto forma di gas in tutti e 3 i livelli.
Myslím, že největší naději na úspěch má jed proti symbiontům, který rozptýlíme ve formě plynu na všech třech podlažích.
Ho fatto la ricerca che mi aveva chiesto. Ho immesso tutte le pronunce di Castiana e Sahal che mi sono venute in mente.
Hledala jsem, co jste chtěl, zadala jsem všechny možnosti výslovnosti slov Castianna a Sahal.
Crediamo che i terroristi abbiano immesso del gas nervino nel sistema di ventilazione del sottomarino.
Teroristé vypustili do ventilace nervový plyn.
Ha immesso un comando manuale?
Přihlásila se jako nadřazený?
Allora, uh, Gibbs vuole che troviamo quanto CO sia stato immesso nell'abitacolo della vettura.
Takže, uh, Gibbs chtěl, abychom zjistili kolik oxidu bylo napumpováno do kabiny vozidla.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Le aziende acquistavano decine di milioni di computer ogni anno, e la Microsoft aveva appena immesso sul mercato il primo sistema operativo, facendo guadagnare a Bill Gates il suo primo miliardo.
Firmy kupovaly desítky milionů počítačů ročně a Microsoft právě začal veřejně prodávat akcie, což Billu Gatesovi vyneslo jeho první miliardu.

Možná hledáte...