immettere italština

zadat

Význam immettere význam

Co v italštině znamená immettere?

immettere

andare verso un punto, essere in congiunzione

Překlad immettere překlad

Jak z italštiny přeložit immettere?

Příklady immettere příklady

Jak se v italštině používá immettere?

Citáty z filmových titulků

Le devo immettere nel mio sistema linfatico.
A já je musím dostat přes lymfatický systém.
Durante la distorsione, dovrò immettere l'antimateria nel momento preciso.
Ať bude časový posun jakýkoli antihmotu musím přidat v přesný okamžik.
Devo immettere l'antimateria o devo aspettare uno di voi?
Mám dat antihmotu já, nebo počkat na jednoho z vás?
Potrei immettere energia nel dispositivo di registrazione, ma i componenti sono molto vecchi.
Myslím, že mohu dodat energii přehrávací jednotce. Ale její komponenty jsou dost staré.
Computer, immettere il composto ADTH nel sistema di aerazione.
Počítači, vypusť do klimatizace látku ADTH.
Potremmo immettere particelle ionogeniche nel bar di prora.
To by se nám mělo podařit, když zaplavíme bar ionogenními částicemi.
Userò una capsula spaziale pilotata a distanza per immettere protomateria nella stella morta.
Použiji dálkově řízený raketoplán, aby do vyhaslé hvězdy dopravil částice protohmoty.
Mi chiede di immettere la temperatura del nucleo.
Teď žádá, abych zadala teplotu jádra.
Immettere sequenza codice 491170 Culluh.
Zadej kód: 491170 Culluh.
Quando sorridi. Pensavo di immettere qualcosa del genere in Simone.
Já jsem uvažoval. že něco takového pořídím Simone.
Cerco solo di immettere sul mercato una nuova tecnologia, e ora non posso farlo.
Jen se snažím uvést na trh novou technologii, a to teď nemohu.
Il problema è questo che la gente non riesce a capire come immettere sul mercato l'Armagnac.
Potíž je v tom, že podle všeho nikdo neví, jak armagnac prosadit na trhu.
Che la mia. ghiandola pituitaria sta producendo troppo ACTH, che costringe il mio surrene a immettere troppo cortisolo nel flusso sanguigno.
Moje hypofýza produkuje příliš ACTH. což dále způsobuje, že mé nadledvinky produkují příliš kortizolu do mého krevního oběhu.
Quindi, questi sono 5 miracoli di cui avete bisogno per immettere una macchina ad idrogeno di successo nel mercato.
Myslím, že je celkem jasné, že vodík je o mnoho radikálnějším alternativním palivem, než kterékoliv jiné, se kterým jsme pracovali. Tohle je 5 zázraků, které potřebujete pro úspěšné vodíkové auto při uvedení na trh.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ma sebbene la ricerca scientifica europea sia tra le più avanzate a livello mondiale, l'Europa continua a rimanere indietro nella capacità di immettere le innovazioni sul mercato rispetto ai competitori globali.
Navzdory faktu, že evropský vědecký výzkum patří mezi nejpokročilejší na světě, však Evropa zaostává za globálními konkurenty ve schopnosti uvádět tyto inovace na trh.

Možná hledáte...