impasse italština

svízelná situace, slepá ulička, bezvýchodná situace

Význam impasse význam

Co v italštině znamená impasse?

impasse

strada senza via d'uscita situazione ingarbugliata, apparentemente, impossibile da risolvere

Překlad impasse překlad

Jak z italštiny přeložit impasse?

impasse italština » čeština

svízelná situace slepá ulička bezvýchodná situace

Příklady impasse příklady

Jak se v italštině používá impasse?

Citáty z filmových titulků

Saprà uscire da questa impasse senza l'aiuto del signor Deeds.
Dokáže se sama dostat z ekonomické krize, i bez pomoci pana Deedse, nebo nějakého jiného blázna.
Ha! Visto, siede caduti in un impasse di logica.
Vidíte, chytili jste se do logické slepé uličky.
Gli abitanti della Tripla Città, tra cui gli attivisti del partito. pensano che soltanto un dialogo responsabile può condurre al superamento di questa impasse. e al ritorno al lavoro da parte degli scioperanti.
V pocitech společenství Trojměstí a stranických organizacích pouze zodpovědný dialog může přinést východisko ze slepě uličky a k návratu stávkujících do práce.
La vostra unione si trova in un impasse.
Zřejmě se vaše manželství dostalo do slepé uličky.
Temo di essere caduto in una impasse operativa.
Došlo zřejmě k neobvyklé. funkční poruše.
Abbiamo raggiunto un'impasse.
Narazili jsme na překážku.
Ma come forma artificiale di vita la mia crescita ha raggiunto un impasse.
Avšak růst mého, jakkoliv umělého života, se dostal do slepé uličky.
Il Campidoglio ha vissuto la sua prima impasse del mandato all'interno del Senato questa mattina.
Capitol Hill viděl první mrtvý bod podmínek tohle ráno v senátní síni.
Per sempre. Qui la logica è strettamente freudiana, vale a dire che si fugge nel sogno. per evitare un'impasse nella vita reale.
Logika je zde ryze freudovská, totiž unikáme do snu, abychom se vyhnuli slepé uličce ve skutečném životě.
In questo momento traumatizzante, siamo rigettati nella realtà, dove l'eroe si trova esattamente nella stessa impasse.
A v té traumatické chvíli jsme vtaženi zpět do skutečnosti, když Hero narazí na úplně stejný mrtvý bod.
Per uscire dall'impasse, Emiliano ordino' di dare fuoco alla citta'.
Aby prolomili bezvýchodnou situaci, nařídil Aemilianus vypálit město.
Dopo una prolungata impasse. il fuggiasco e' stato arrestato dalla polizia proprio alcuni minuti fa.
Po dlouhé době napětí byl uprchlík před několika minutami zadržen policií.
Forse tu sei impazzita? Senti, non puoi permettere che un uomo porti questa intera citta' all'impasse.
Nedopustím, aby jeden člověk ochromil celé město.
Beh, solo perche' abbiamo raggiunto un impasse su un dato argomento non significa che non possiamo essere amici. Quindi.
No, jen proto, že jsme dosáhli mrtvého bodu ohledně jisté záležitosti, neznamená, že nemůžeme být přátelé.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

L'impasse è inevitabile, temporeggiare non è la soluzione.
Neodvratně to skončí ve slepé uličce, takže hrát o čas není řešení.
Ma ora la Bce sta tentando di rompere l'impasse attraverso il quantitative easing (QE).
ECB se však nyní snaží prolomit bezvýchodnou situaci kvantitativním uvolňováním (QE).
Utilizzare la Bei e le banche per lo sviluppo nazionale a tale scopo aiuterebbe a superare l'attuale impasse.
Využití EIB a národních rozvojových bank k tomuto účelu by pomohlo současnou bezvýchodnou situaci překonat.
Se vogliamo interrompere l'attuale impasse, dobbiamo pensare a un'economia greca sana.
Máme-li současný pat prolomit, musíme pracovat s vizí zdravé řecké ekonomiky.
Con l'impasse politica che affligge così tanti governi nazionali di tutto il mondo, le città innovative stanno diventando un vero raggio di speranza.
Za situace, kdy tolik národních vlád po celém světě vězí ve slepé uličce, se nositelem naděje stávají prozíravá města.
Summers potrebbe avere ragione sulla stagnazione secolare nelle economie avanzate, o forse stiamo ancora subendo i postumi della crisi finanziaria, in ogni caso è tempo di superare l'impasse politica e rilanciare la crescita.
Ať už má Summers ohledně letité stagnace ve vyspělých zemích pravdu, anebo stále zakoušíme především důsledky finanční krize, je načase prolomit politický pat a oživit růst.
Quelle appena esposte sono teorie interessanti, ma numerosi elementi sembrano tuttora confermare che l'impasse dell'economia globale è principalmente il riflesso di una profonda crisi finanziaria sistemica, non di una prolungata crisi dell'innovazione.
Jedná se o velice zajímavé myšlenky, ale důkazy zatím podle všeho drtivou většinou dokládají, že brzda globální ekonomiky je především projevem důsledků hluboké systémové finanční krize, nikoli dlouhodobé vytrvalé krize novátorství.
L'attuale impasse è riconducibile all'inflessibilità di questi paesi che, in caso di fallimento del Round, accamperanno ovviamente delle scuse e daranno la colpa a tutti tranne che a sé stessi.
Právě nepružnost této skupiny je hlavní příčinou současného uvíznutí ve slepé uličce, a pokud by série rozhovorů selhala, všechny si samozřejmě najdou výmluvy a vinu přisoudí všem ostatním, jen ne sobě.

Možná hledáte...