kutit | kupit | utile | butik

kutil čeština

Překlad kutil italsky

Jak se italsky řekne kutil?

kutil čeština » italština

tuttofare armeggione

Příklady kutil italsky v příkladech

Jak přeložit kutil do italštiny?

Citáty z filmových titulků

To je ale kutil.
Un progettino fai-da-te.
Je tohle lepší než Kutil Tim?
Questo è meglio di Rin-tin-tin?
No, jestli to není ten notoricky známý kapitán Sisko. A jeho přítel Kutil.
Ecco il famigerato capitano Sisko e il suo amico aggiustatutto.
Můj otec byl neoblomný kutil. z Belgie. s lehkou narkolepsií a sklony pro anální sex.
Si chiamava Zizì. Aveva i piedi di papera. Mio padre era donnaiolo e ubriacone.
Nezdá se mi, že by ten kutil hned tak zmizel.
Sai, quel tuttofare di certo sembra passare molto tempo qui.
Kutil zabiják.
Una cosa che fai per rilassarti.
Domácí kutil.
Fatto in casa.
Kutil Tim.
Migliorie per la casa.
Kutil.
Il tuttotare.
A ty mi zase nepřipadáš jako kutil.
Beh, tu non mi sembri per niente un tuttofare.
Nejsem kutil.
Non sono un tuttofare.
Moje žena tady vždycky chtěla koupelnu, a tak jsem si říkal. Víš, viděl jsem ve tvé složce, že seš kutil.
Mia moglie ha sempre voluto un bagno qui dentro e come immagino. insomma, ho visto nel tuo fascicolo che sei un tuttofare.
Je to kutil.
Costruisce aggeggi per hobby.
Mě zase táta nutil držet baterku, když něco kutil pod dřezem.
Mio padre mi faceva tenere la torcia quando faceva dei lavori sotto il lavandino.

Možná hledáte...