sutil | kutit | útil | kupit

kutil čeština

Příklady kutil spanělsky v příkladech

Jak přeložit kutil do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

To je ale kutil.
El tipo de cosa que hace uno solo.
Budu kutil.
De manitas.
Kutil? Dobrý manžel doma něco dělá. - Třeba.
Un buen marido es siempre un manitas.
Jsem přece domácí kutil.
Yo soy un experto.
No, jestli to není ten notoricky známý kapitán Sisko. A jeho přítel Kutil.
Vaya, el famoso capitán Sisko y su amigo el Chatarrero.
Můj otec byl neoblomný kutil. z Belgie. s lehkou narkolepsií a sklony k buzerantství.
Mi padre era un panadero belga. con voluntad implacable para superarse, padecía de narcolepsia y tenía inclinación a la sodomía.
A přece to byl muž, který byl ve svém životě velmi činorodý. Kutil, udržoval zahradu, staral se o vnoučata.
En la vida corriente, era un tipo activo: hágalo usted mismo, jardinería, cuidado de los nietos.
Nezdá se mi, že by ten kutil hned tak zmizel.
Ese chico manitas pasa mucho tiempo aquí.
Páni, připadám si přesně jako Tim Allen (kutil Tim).
Me siento como Tim Allen.
Ale jsem kutil.
Pero soy un factótum.
Ber to jako koníčka. Kutil zabiják.
Tómatelo como un pasatiempo, algo para relajarte.
Náš vrah je kutil, staví repliky mučících strojů ze středověku.
El asesino es constructor. Reproduce máquinas de tortura medieval.
Takže nějaký spořivý domácí kutil si sám slepí pažbu.
Entonces, algún armero de garage pega su pistola...
Takže to mohl vyrobit kutil?
Así que cualquier que supiera algo pudo hacer esa bomba.

Možná hledáte...