kutit | koupit | upít | tupir

kupit čeština

Překlad kupit spanělsky

Jak se spanělsky řekne kupit?

kupit čeština » spanělština

amontonar acopio acopiar

Příklady kupit spanělsky v příkladech

Jak přeložit kupit do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Ale důkazy se začaly kupit, až jsme museli utéct.
Pero luego, las pruebas empezaron a acumularse. hasta que tuvimos que hacerlo.
Ještě si musím projít starý krámy a hned začnu kupit nový.
Aún tengo que revisar las pilas viejas para empezar a hacer pilas nuevas.
Lidé se začali kupit, ale nic neviděli.
La gente comenzó a juntarse, pero ellos no podían verlo.
Zablokovali všechny přístupy, aby se tu nemohli kupit lidi.
Bloquearon la entrada para prevenir que se reunieran.
Jak začnete kupit mrtvoly na ulicích vznikne panika. Nastanou nepokoje rabování, znásilňování a vraždění.
Tan pronto como aparecen cuerpos en las calles, se expanderá el pánico, desorden, violaciones y asesinatos.
Na stole se ti začínají kupit osobní složky.
Archivos de personal están empezando a acumularse en su escritorio.
Začít nově. ne kupit na hromadu lží další lži.
Comenzar desde cero. no apilar mentiras sobre mentiras.
Začíná se mi kupit dost lidí, tak jsem si říkala, že bych nějaké ty zbytky poslala k vám.
El número de asistentes se están disparando un poco y estaba pensando que podría enviar a algunos de los sobrantes a vuestra casa.
Jen ty šeky nechal kupit.
Él simplemente dejaba los cheques apilarse.
Začínají se kupit.
Ya han sido unas cuantas últimamente.
Julie, zřejmě se to ve vás začalo kupit.
Julia, la presión había crecido gradualmente.
A náklady se začaly kupit.
Y los costos pronto se acumularon.
Možná by sis měl přestat najímat lidi na svou špinavou práci a kupit si pěkný auto.
Deberías dejar de contratar a gente para el trabajo sucio y comprarte otro coche.
Není dobré jen kupit víc a víc výkonu, to je jako vylepšovat kari přidáváním víc chilli.
No es bueno solo amontonar potencia sobre más potencia, es como intentar mejorar un curry añadiendole más y más guindillas.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Spolu s poněkud opožděným začátkem předávání americké administrativy z Clintonových do Bushových rukou se nad Spojenými státy začínají kupit temná mračna.
Estas nubes oscuras se están juntando mientras arranca la tardía transición entre las administraciones Clinton y Bush.
Z podrobné analýzy chování Fed a německé Bundesbanky v letech 1975 až 1995 vyplynulo, že intervence centrálních bank mají tendenci časově se kupit.
El análisis detallado del comportamiento de la Fed y del Bundesbank alemán entre 1979 y 1995 revela que las intervenciones de los bancos centrales tienden a agruparse a través del tiempo.

Možná hledáte...