z | ž | y | ý

m italština

zaklení, nadávání, min

Význam m význam

Co v italštině znamená m?

m

simbolo per indicare i metri

Překlad m překlad

Jak z italštiny přeložit m?

m italština » čeština

zaklení nadávání min anarchismus

M italština » čeština

Ú S 5 3 M

Příklady m příklady

Jak se v italštině používá m?

Citáty z filmových titulků

Non m'importa se scoreggi mentre lo dici, solo, ti prego, dimmelo.
Nezáleží mi, jestli si u toho prdneš, jen mi to prosím řekni.
Non m'importa proprio. No, no.
Tohle nepodporuju.
Dalla lunghezza della versione originale (1.548 m, 85 minuti) risultano ancora mancanti 2 minuti, sostituiti nel film da brevi schermate nere.
V porovnání s cenzůrní délkou z roku 1913 (1548 m, 85 minut) chybí přibližně 2 minuty obrazového materiálu. Tyto části jsou ve filmu nahrazeny krátkými černými sekvencemi.
Deutsche Bioscop G.m.b.H.
Everse ve 4 aktech.
M'ama, non m'ama.
Má mě rád. nemá mě rád. má mě rád.
M'ama, non m'ama.
Má mě rád. nemá mě rád. má mě rád.
La copia del negativo della versione inglese corrisponde esattamente, nel contenuto delle immagini e nel montaggio, alla versione originale tedesca ed ha la lunghezza della censura di 3.151 m.
Negativ anglické verze přesně odpovídá původní německé verzi z hlediska obrazu a střihu a má celkovou délku 3151 m.
Non m'importa nulla dell'arte, bevete o andatevene.
Patří to k vašemu umění! Jestli nechcete chlastat, vyrazím vás!
M'ha chiamato mercante di schiave!
Nazval mě kuplířem!
E io m' intendo anche di nasi.
A v nosech se taky vyznám.
Non m'importerebbe se nel barile ci fosse birra.
Kdyby to bylo jen pivo!
Non m'importa cos'ha detto!
Je mi jedno, co ríkal!
Ora non m'importa.
Teď je mi to fuk.
M eno 6, li mando via. Meno 5, a calci.
Jedna, připravte se dvě, ke startu.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

M.V. Lee Badgett, un economista dell'Università di Massachusetts-Amherst, ha presentato i primi risultati di una ricerca sulle implicazioni economiche legate all'omofobia in India durante un incontro della Banca Mondiale a marzo 2014.
V. Lee Badgettová, ekonomka z Massachusettské univerzity v Amherstu, představila na jednání Světové banky v březnu 2014 prvotní zjištění studie ekonomických dopadů homofobie v Indii.
La morte recente di James M. Buchanan, il padre della teoria economica della scelta pubblica, ci dà l'occasione per riflettere sui suoi saggi avvertimenti.
Nedávná smrt Jamese M. Buchanana, otce ekonomie veřejné volby, je dobrým důvodem zamyslet se nad těmito moudrými varováními.
Ad esempio, il sistema di microfinanza e bancario basato sulla telefonia mobile conosciuto come M-Pesa si è diffuso in varie forme attraverso e al di là dell'Africa orientale, dove ha avuto origine.
Například systém mikrofinancí a bankovnictví přes mobilní telefon, známý jako M-Pesa, se v různých formách rozšířil do celé východní Afriky, kde vznikl, i daleko za ni.
La pensavo diversamente, sulla base delle ricerche condotte per il mio libro del 2009, scritto con Carmen M. Reinhart, dal titolo Questa volta è diverso.
Já jsem si myslel něco jiného a svůj názor jsem zakládal na výzkumu podkladů pro knihu Tentokrát to bude jinak, kterou jsme v roce 2009 vydali s Carmen M.

m čeština

Překlad m italsky

Jak se italsky řekne m?

m čeština » italština

min metro metri mese

M čeština » italština

M

Příklady m italsky v příkladech

Jak přeložit m do italštiny?

Citáty z filmových titulků

V porovnání s cenzůrní délkou z roku 1913 (1548 m, 85 minut) chybí přibližně 2 minuty obrazového materiálu. Tyto části jsou ve filmu nahrazeny krátkými černými sekvencemi.
Dalla lunghezza della versione originale (1.548 m, 85 minuti) risultano ancora mancanti 2 minuti, sostituiti nel film da brevi schermate nere.
PUTUJÍCÍ SOCHA měla při premiéře v Berlínu délku 2023 m. Kopie objevená v Brazílii je dlouhá 1410 m.
Al momento del suo debutto nella prima a Berlino L'IMMAGINE ERRANTE aveva una lunghezza di 2032 metri.
PUTUJÍCÍ SOCHA měla při premiéře v Berlínu délku 2023 m. Kopie objevená v Brazílii je dlouhá 1410 m.
Al momento del suo debutto nella prima a Berlino L'IMMAGINE ERRANTE aveva una lunghezza di 2032 metri.
Negativ anglické verze přesně odpovídá původní německé verzi z hlediska obrazu a střihu a má celkovou délku 3151 m.
La copia del negativo della versione inglese corrisponde esattamente, nel contenuto delle immagini e nel montaggio, alla versione originale tedesca ed ha la lunghezza della censura di 3.151 m.
Film CESTA MATKY KRAUSEOVÉ KE ŠTĚSTÍ byl restaurován v roce 1957 z verze sestavené Otto Nagelem pro Státní filmový archív NDR s novými mezititulky a měl délku 2.846 m (125 minut).
IL VIAGGIO DI MAMMA KRAUSEN VERSO LA FELICITA' dopo il 1957 fu proiettato solo in una versione realizzata da Otto Nagel per lo Staatliche Filmarchviv della DDR con nuove didascalie, lunga 2,846 metri (125 minuti).
Asistent režie M.
S. Bartenev Assistente alla regia.
Horská chata Diavolezza 2997 m. nad hladinou moře.
Rifugio Diavolezza. 2997 metri sul livello del mare.
Tehdy měl délku 2014 m.
All'epoca la pellicola era lunga 2014 metri.
Tato zkrácená verze je odvozena z kopie uložené v Nederlands Filmmuseum o délce 1615 m.
Questa edizione deriva da una copia del Netherlands Filmmuseum.
Film má nyní délku 1839 m.
La pellicola ora ha una lunghezza di 1839 metri.
Je to jen m7tus.
È solo un mito.
Henry Jekyll. Ampulky jsou označené A, H, S, T, R, M.
In nome di Dio, non mi abbandonare.
M si to rozmyslela.
Madame ha cambiato idea.
Pilotovi, jdeme na 6000 m.
E se sporca ti dovrai occupare anche di quello. Pilota a equipaggio.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nedávná smrt Jamese M. Buchanana, otce ekonomie veřejné volby, je dobrým důvodem zamyslet se nad těmito moudrými varováními.
La morte recente di James M. Buchanan, il padre della teoria economica della scelta pubblica, ci dà l'occasione per riflettere sui suoi saggi avvertimenti.
Například systém mikrofinancí a bankovnictví přes mobilní telefon, známý jako M-Pesa, se v různých formách rozšířil do celé východní Afriky, kde vznikl, i daleko za ni.
Ad esempio, il sistema di microfinanza e bancario basato sulla telefonia mobile conosciuto come M-Pesa si è diffuso in varie forme attraverso e al di là dell'Africa orientale, dove ha avuto origine.
Já jsem si myslel něco jiného a svůj názor jsem zakládal na výzkumu podkladů pro knihu Tentokrát to bude jinak, kterou jsme v roce 2009 vydali s Carmen M.
La pensavo diversamente, sulla base delle ricerche condotte per il mio libro del 2009, scritto con Carmen M. Reinhart, dal titolo Questa volta è diverso.