Z | ž | y | ý

m němčina

S, P, 5

Význam m význam

Co v němčině znamená m?

m

13. Buchstabe des lateinischen Alphabets

M

dreizehnter Buchstabe des lateinischen Alphabetes M wie Markus.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZločin | VerbrechenJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Překlad m překlad

Jak z němčiny přeložit m?

M němčina » čeština

S P 5 3 tisíc pán měs. marka m Marek M 1000

m němčina » čeština

politura nátěr m lak fermež

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako m?
Doporučujeme...Patnáct vět německySpánek | SchlafJak mluvit německy o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

m čeština

Překlad m německy

Jak se německy řekne m?

m čeština » němčina

Meter m Zoologin Zoologe Min. M

M čeština » němčina

M

Příklady m německy v příkladech

Jak přeložit m do němčiny?

Citáty z filmových titulků

M-marmeláda?
Kann sein.
Je to jen m7tus.
Es handelt sich um einen Mythos.
A-M-Á-R-D-A.
A-M-A-R-D-A.
A-M-Á-D-A!
A-M-A-D-A!
A-R-M-D-Á!
A-R-M-D-A!
Ne, žádná A-M-Á-R-D-A!
Nein, es hei? t A-M-A-R-D-A!
A - M-Á-A-D-A.
A-M-A-A-D-A.
Vaše dny parfémů jsou u konce, paní M!
Ihre Parfümtage sind vorbei, Mrs. M.
Jděte na 70 m, rychle!
Geht auf 70 m, schnell! -Tauchtiefe 70 m.
Je to M-3 s klimatizací a 300 kilometrů pouští urazí se stejnou elegancí, s jakou se vy promenádujete po Piccadilly.
Sie ist ein luftgekühlkter M-3, der 200 Meilen Wüste so leicht durchquert, wie Sie auf ihrem Piccadilly Circus herum laufen.
Tedy, pane Pottere, já. Já.já vím, že bych po té šanci měl skočit, ale já.já jen, ehm M-myslíte, že byste mi mohl dát 24 hodin na rozmyšlenou?
Ich. ich weiß, ich sollte auf diese Chance eingehen, aber ich hätte gern gewusst, ob es möglich wäre, mir 24 Stunden Zeit zu geben, darüber nachzudenken.
Tady je N-M-A.
KÜSTENWACHE: Nan, Mike, Abel hier.
Červená řeka D. a k tomu přidáme M.
Red River D. Wir fügen ein M hinzu.
M.A., Ph.D., M.D., Columbia.
MA, Dr. Phil., Dr. Med., Columbia Universität.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPráce a zaměstnání | Arbeit und BerufPatnáct nejdůležitějších vět, které v němčině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Význačný publicista Amin M. Lakhani nedávno v nejčtenějším pákistánském listu Dawn prohlásil:,,Neobyčejnou zaměřeností na Kašmír.je Pákistán sám proti sobě.
Im Dawn, der in Pakistan am weitesten verbreiteten Zeitung, behauptete kürzlich der herausragende Kolumnist Amin M. Lakhani, dass,,sich Pakistan mit seiner besonderen Voreingenommenheit in der Kaschmirfrage nur selbst schlägt.
Keňský Safaricom proměňuje trh svou službou mobilního bankovnictví M-Pesa, podobně jako to dělají indické nadnárodní outsourcingové firmy TCS a Wipro.
Safaricom aus Kenia ist dabei, den Markt mit seinem mobilen Bankendienst M-Pesa zu verwandeln, ganz so, wie es zuvor schon multinationale indische Outsourcing-Unternehmen wie TCS und Wipro getan haben.
Nedávná smrt Jamese M. Buchanana, otce ekonomie veřejné volby, je dobrým důvodem zamyslet se nad těmito moudrými varováními.
Der kürzliche Tod von James M. Buchanan, des Vaters der Public-Choice-Ökonomie, ist ein Anlass, über seine klugen Warnungen nachzudenken.
Systémy mobilních plateb, jako je M-Pesa, mění způsob, jakým lidé převádějí, inkasují a spoří peníze v mnoha rozvojových zemích, například v Keni, Pákistánu a na Filipínách.
Durch mobile Zahlungssysteme wie M-Pesa verändert sich, wie Menschen in vielen Entwicklungsländern, unter anderem Kenia, Pakistan und den Philippinen, Geld überweisen, erhalten und sparen.
Zpráva rovněž doporučuje zvláštní požadavky na umístění zbývajících šimpanzů: držení ve skupinách alespoň po sedmi, minimálně 1000 čtverečních stop (asi 93 m2) na šimpanze, prostor k lezení a příležitosti k hledání potravy.
Der Bericht schlägt zudem besondere Vorgaben für die Haltung der verbleibenden Schimpansen vor: die Unterbringung in Gruppen von mindestens sieben Tieren mit mindestens 90 m2 Platz pro Tier sowie Möglichkeiten zum Klettern und zur Nahrungssuche.
Současná potíž tkví v tom, že hladina půjček z měnového agregátu (M4) do soukromého sektoru je na nejnižší úrovni za deset let, zatímco inflace více než dvojnásobně převyšuje cíl BOE.
Heute ist das Problem, dass die Gesamtkreditvergabe an den privaten Sektor (M4) auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren ist, während die Inflation doppelt so hoch ist wie der Zielwert der Bank of England.
Já jsem si myslel něco jiného a svůj názor jsem zakládal na výzkumu podkladů pro knihu Tentokrát to bude jinak, kterou jsme v roce 2009 vydali s Carmen M.
Aufgrund meiner Forschungsarbeit für mein im Jahr 2009 gemeinsam mit Carmen M. Reinhart veröffentlichtes Buch Diesmal ist alles anders, war ich allerdings anderer Meinung.
Údaje z Evropy a USA ukazují, že M3 byl většinu roku 2009 na sestupu, navzdory mimořádně nízkým úrokovým sazbám a kvantitativnímu uvolňování.
Daten aus Europa und den USA zeigen, dass M3, trotz außergewöhnlich niedriger Zinsen und lockerer Geldpolitik über die meiste Zeit des Jahres 2009 sank.
Jak říká rumunský filozof E. M.
Aber Märtyrertum ist etwas ganz anderes und gefährlich.
Podle Standard Chartered Bank dokonce patří Číně první místo na světě, pokud jde o celkovou M2 i nově vydanou měnu.
Der Standard Chartered Bank zufolge nimmt China in Bezug auf die M2 und neu ausgegebenes Geld weltweit den ersten Platz ein..