namontovat čeština

Překlad namontovat italsky

Jak se italsky řekne namontovat?

namontovat čeština » italština

montare intelaiare installare insediare armare
Doporučujeme...Italština: konverzace a slovníkKoupit booktook.cz »

Příklady namontovat italsky v příkladech

Jak přeložit namontovat do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Ano, nechám namontovat zvonek.
Sì, cara, lo farò installare.
Nechápu, jak jsme dokázali namontovat tam všechny ty věci.
Non credevo che l'avremmo montato in così poco tempo. Non so come ci siamo riusciti.
Než místo prohlásili za bezpečné, nechal jsem sem namontovat toto.
Prima che il palazzo fosse dichiarato sicuro, ho fatto installare questo.
Nevožírej mi ty žaluzie. Dal jsem je namontovat teprve ve středu.
Non puoi mangiarti le veneziane, le ho appena installate.
Tak to musíme namontovat do Corvetty.
Ora trova il modo di installarlo sulla Corvette.
Pane Pinkle, hodláte namontovat tu rampu?
Signor Pinkle, ha intenzione di installare una rampa?
Měl by sis namontovat řetězy.
Dovresti montare le catene. sulla tue ruote.
Možná bych je měl namontovat na tebe.
Forse dovrei montare le catene su di te.
Pořád nechápu, proč sem nemůžeme namontovat pár křesel.
Perché non mettiamo delle sedie?
Peter pomohl panu Lisbonovi namontovat do třídy model sluneční soustavy. Za to ho pan Lisbon pozval na večeři.
Peter Sisten aveva aiutato il signor Lisbon a costruire un modello del sistema solare per la sua aula, e in cambio, il signor Lisbon lo aveva invitato a cena.
Jak jen jsem mohl ten displej namontovat obráceně?
Come posso aver messo quel timer al contrario?
Byl to jediné kamery, na které bylo možné namontovat velké Zeissovy objektivy.
Erano le uniche cineprese sulle quali poteva. Montare quei grandi obiettivi Zeiss.
Příští úterý musíme ten odposlech namontovat.
Martedì dobbiamo farlo a tutti i costi.
Jděte ho namontovat.
Installatelo.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Italština ihned k použitíJazykový aktivátorKoupit booktook.cz »