Ni | NC | IC | nit

NIC němčina

NIC

Překlad NIC překlad

Jak z němčiny přeložit NIC?

NIC němčina » čeština

NIC
Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

nic čeština

Překlad NIC německy

Jak se německy řekne NIC?

nic čeština » němčina

nichts Null nix Nichts

NIC čeština » němčina

NIC

Příklady NIC německy v příkladech

Jak přeložit NIC do němčiny?

Jednoduché věty

To nic nezmění.
Das wird nichts ändern.
Dnes už se tě nebudu na nic ptát.
Ich werde dich heute nichts mehr fragen.
Tom nemá se mnou nic společného.
Tom und ich haben keine Gemeinsamkeiten.
Nechybí nic.
Es fehlt nichts.
Na vašem kontě nic není.
Ihr Konto ist leer.
Na pravé oko nic nevidím.
Ich kann mit meinem rechten Auge nichts sehen.
Nic jsi neviděl.
Du hast nichts gesehen.
Nic jsi nividěla.
Du hast nichts gesehen.
Není tu nic jiného než oblečení.
Hier ist nichts weiter als Kleidung.
Nic se nestalo.
Nix passiert.
Nic není tak vzácné jako láska.
Nichts ist so kostbar wie die Liebe.
Nemám nic, co bych ti mohla dát.
Ich habe nichts, was ich dir geben könnte.
Nemám nic, co bych ti mohl dát.
Ich habe nichts, was ich dir geben könnte.
Tento čaj je velmi hořký a nic moc nechutná.
Der Tee ist sehr bitter und schmeckt nicht besonders gut.
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

Tak to je. Nic se nestalo.
Lelouch und ich haben nichts am Laufen!
Bezmocná mrtvola ti je na nic, že?
Bevor ich dich traf, war ich wie tot.
Ani s posilama se nic nezmění.
Der Panzerzug ist nicht benutzbar. Die Feldwege sind gesperrt.
Nic moc se nestalo, jen do sebe narazila dvě auta. Ale nikdo jim nepomohl.
Schuld war eindeutig der, der von hinten aufgefahren ist.
Oblast pět, nic zvláštního se neděje. Dobře.
Ja, die nachste Meldung erfolgt in zwei Stunden.
Oh, nic zvláštního.
Zero nutzt keinen Funk, damit man ihn nicht aufspiiren kann.
Dokud se Řádu černých rytířů nic nestane.
Passiert nichts Unvorhergesehenes, werden meine Schwarzen Ritter den Sieg erringen.
Takže do té doby nedělej nic nebezpečného.
Okay, Euphi?
Nic zvláštního. Vypadáš chytře, ale to je asi tak všechno.
Du bist ziemlich klug, aber bei dir scheint das alles fur die Katz zu sein.
Je pravda, že si nic nepamatujete?
Ktinnen Sie sich wirklich an nichts erinnern?
Nikdy nic nezačínají.
Diese Menschen haben nichts getan.
Nikdy tím nic nezmění.
Es lasst sich nicht mehr andern.
O nic jiného se nestarejte!
Alles andere ist egal!
Vaše metody nikdy nic nezmění!
Mit deinen Methoden anderst du gar nichts!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Miliony lidí byly na konci války bezpochyby tak hladové a vyčerpané, že se nezmohly na nic kromě vlastního přežívání.
Zweifellos waren Millionen Menschen bei Kriegsende zu hungrig und erschöpft, um jenseits des nackten Überlebens viel zu unternehmen.
Ani na tom by nebylo nic neobvyklého.
Auch das wäre noch nicht ungewöhnlich gewesen.
Výsledné vynucené šetření poškodí evropský růst, a tedy růst nejotřesenějších ekonomik: vždyť Řecku by nepomohlo víc nic jiného než solidní růst jeho obchodních partnerů.
Die resultierenden Sparmaßnahmen werden Europas Wachstum - und damit das der am stärksten Not leidenden Volkswirtschaften - behindern: Schließlich würde Griechenland nichts mehr helfen als ein robustes Wachstum seiner Handelspartner.
Někteří lidé přesto namítají, že jelikož nevíme jistě, jak zlé globální oteplování bude, měli bychom proti němu dělat jen málo nebo vůbec nic.
Dennoch schlagen manche vor, dass wir wenig oder nichts unternehmen sollten, weil wir nicht sicher sind, wie gravierend die Erderwärmung sein wird.
Dosud ale nepodnikly nic.
Bisher ist nichts passiert.
Dokud byla Amerika pro globální investory přístavem v závětří, nemohlo být nic snazšího.
Solange Amerika Kapitalanlegern aus aller Welt den einzigen sicheren Zufluchtsort bot, gelang das leicht.
Pochopitelně to není nic snadného ani samozřejmého.
Es ist natürlich weder einfach noch naheliegend.
Dnes už nic z toho není pravda.
All dies trifft heute nicht mehr zu.
Zdá se, že podobným přístupem trpí velká část Evropy: tvrdíme, že chceme společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, ale nepodnikáme v této věci nic až do doby, kdy vypukne krize.
Dasselbe gilt anscheinend auch für einen Großteil der anderen europäischen Länder: wir sagen, wir brauchen eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, sind aber handlungsunfähig, bis sich eine Krise abzeichnet.
Museveni se sice nemusel obávat prohry, ale nenechal nic na náhodě a dal raději zatknout všechny spolupracovníky a příznivce svého oponenta.
Auch wenn Museveni nicht riskieren musste, die Wahl zu verlieren, ergriff er jede Gelegenheit, um die Unterstützer und Anhänger seines Gegners zu verhaften.
Nelituji ničeho, za nic se neomlouvám.
Ich bedauere nichts, ich biete keine Entschuldigungen an.
Nic z toho se ovsem nestane dříve, než budou afghánstí mladíci odzbrojeni a než dostanou práci.
Nichts von all dem wird möglich sein, wenn Afghanistans junge Männer nicht entwaffnet und einer produktiven Arbeit zugeführt werden.
Oplácet zlé zlým není nic dobrého.
Unrecht und Unrecht ergibt kein Recht.
A uklidnila by také čínské politiky, což není o nic méně důležité.
Und, genauso wichtig, es würde die Entscheidungsträger in China beruhigen.
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »