slepě | slipy | sklep | step

slepý čeština

Překlad slepý portugalsky

Jak se portugalsky řekne slepý?

slepý čeština » portugalština

cego invisual cega

Příklady slepý portugalsky v příkladech

Jak přeložit slepý do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Jak jsem mohl být tak slepý?
Fui cego por não ter visto isto antes!
Musíš mi odpustit, ale jsem slepý.
Terás de me desculpar por favor, mas sou cego.
Udeř mě, jsem slepý! Nebo je to duch.
Que me perdoe, é um fantasma.
Klavír nemůže vědět, že je člověk slepý, takže ho nezahanbuje tím, že mu všechno usnadňuje.
O piano não sabe que somos cegos, por isso não nos envergonha, tentando facilitar-nos a vida.
Delius, britský skladatel, byl také slepý.
Delius, o compositor britânico, também era cego.
Jste slepý? Nevěříte mi?
Está cego?
Musel bych být slepý, abych padal na kolena a oslavoval šílence, který z mé země udělal koncentrační tábor. a z mého národa otroky.
Mas fazer-me de cego e ajoelhar-me para adorar um maníaco, que transformou o meu país num campo de concentração, que transformou o meu povo em escravos.
Tys k tomu přišla jako slepý k houslím.
Você acabou de entrar nisto.
Jak mohl, v tvém případě, zůstat slepý?
Passará com o tempo.
Takže kdyby se plukovník - slepý, bezmocný - rozhodl zemřít mohl se obrátit jen na jediného člověka, je to tak?
Então, se o coronel Paradine, cego e indefeso, quisesse morrer, só havia uma pessoa a quem poderia recorrer. Não é assim?
To viděl i slepý.
Foste muito óbvio, nesse aspecto.
Myslíte si, že jsem slepý?
Não pensa que sou cego, pois não?
On je slepý, nebo ještě hůř, že je hloupý.
É cego. Ou pior, é ignorante.
Vy jste slepý jak plukovník, jestli je to možné. A to je možné.
Você está tão cego como o Coronel, se é possível.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Zatímco přírodní výběr je slepý, pohlavní výběr má smysl pro krásu - ačkoliv se vždy jedná o subjektivní krásu pro toho, kdo se dívá.
Na verdade, embora a selecção natural seja cega, a selecção sexual reconhece a beleza - ainda que a natureza da beleza esteja sempre nos olhos de quem a vê.

Možná hledáte...